Yeni Mücadele Yılı Bizi Kavgaya, Birleşmeye, Kenetlenmeye ve Kazanmaya Çağırıyor!

Açlık, yoksulluk, sefalet, zam, zulüm, sömürü ve faşist kuşatmanın egemen olduğu bir yılı daha geride bıraktık. Son yaşanan seçim sonuçları itibariyle kendi içinde önemli çelişkiler ve sancılar barındırmakla birlikte AKP/MHP iktidarı önderliğindeki gerici, faşist cephenin kendi ideolojik ve politik zeminini daha da güçlendirerek tahkim ettiği, buna karşın ise önemli bir mücadele birikimi ve kararlılığı olmakla birlikte devrimci, demokratik cephenin ise önemli oranda parçalı olduğu nesnel politik bir durumla karşı karşıyayız.

Her türlü saldırı, faşist kuşatma ve ağır koşullara rağmen bastırılamayan ve susturulamayan güçlü bir mücadele birikimi, kararlılığı ve devrimci iradenin var olduğunu ve bizleri umutlu, coşkulu ve kararlı kılan esas şeyin bu devrimci gerçeklik olduğunun altını çizmek isteriz.

Geride bıraktığımız mücadele yılının kazanımlarını, birikimlerini ve mücadele kararlılığını kuşanarak ve daha ileri bir düzeye taşıyarak yeni mücadele yılına hazırlanmak, politik sürecin nesnel gerçekliği, ihtiyaçları, sorumluluğu ve zorunluluklarını merkeze koyan devrimci bir siyaset ve siyasal konumlanmayla hareket etmek sürecin temel görevlerinden biridir.

Yeni mücadele yılında tüm halkımızı “Birleşelim, Kenetlenelim ve Kazanalım” şiarıyla devrim ve sosyalizm mücadelesine omuz vermeye, umudu ve direnişi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz.

Tüm halkımızın, yoldaşlarımızın ve dostlarımızın yeni mücadele yılını birlikte kazanacağımıza olan inancımızla kutluyoruz.

Sosyalist Meclisler Federasyonu
31 Aralık 2023