Yeni Haziranlara Hazırlanalım!

Türkiye- Kuzey Kürdistan tarihinin en görkemli ve milyonların sokakları zapt ettiği Gezi/Haziran halk hareketinin 8’inci yılındayız. Gezi/Haziran halk hareketi tüm birikimleri ve kazanımlarıyla bugün de toplumsal mücadelemize yol göstermeye devam ediyor. Gezi, coğrafyamız toplumsal mücadelesinde her açıdan yeni bir dönemi ve çıkışı ifade eden muhtevasıyla tarihsel bir eşiktir aynı zamanda.

Gezi/Haziran halk hareketi, Erdoğan/AKP iktidarının toplumu bir bütün olarak ideolojik, politik, kültürel, inançsal, yaşam tarzı ve tarihsel gerici köklerine göre zapturapt altına almasına karşı gelişmiş komünal bir başkaldırı hareketidir. Gezi’de ortaya çıkan ve coğrafyamızın bütün ileri birikim ve kazanımlarını bağrında taşıyan halk hareketi, egemenlerin ve özelde de Erdoğan/AKP iktidarının bütün tarihsel, gerici ideolojik ve kültürel kodlarını yerle bir ederek paçavraya çevirmiştir. Gezi’de ortaya çıkan muazzam entelektüel, sanatsal ve edebi yaratıcılık ve birikim, toplumsal ilerleme ve kitlelerin aydınlanmasında, bilinçlenmesinde tarihsel bir rol oynamıştır.

Tüm bu tarihsel birikim ve politik muhtevasıyla Gezi, Erdoğan/AKP iktidarının kâbusu ve korkulu rüyası olmuştur. AKP-MHP faşist iktidarı başta olmak üzere bir bütün burjuva egemenlik sisteminin tüm türevleriyle Gezi’yi hedef alması, saldırması, yeni davalar açması bu korkunun ve kâbusun bir sonucudur. Fakat nafile! Bir adım dahi geri atmadan ve Gezi’nin tarihsel birikim ve direniş ruhunu kuşanarak korkularınızı büyütmeye devam edeceğiz.

Kokuşmuş ve Çürümüş Yapısıyla Burjuva Sisteme Karşı Gezi/Haziran Ruhunu Kuşanalım!

Burjuva kapitalist sistem ve özelde de faşist AKP-MHP ittifakı, tüm kokuşmuş, çürümüş ve yozlaşmış yapısıyla her tarafa pislik saçmaktadır. Sedat Peker üzerinden gelişen ifşalar ve siyasal süreç, iktidarın içinde bulunduğu kriz, dalaş ve rant kavgası yönetememe halinin somut bir göstergesidir.

Kokuşmuş, çürümüş ve her taraftan pislik saçan AKP-MHP faşist ittifakı ve bir bütün burjuva kapitalist sisteme karşı “Bu pisliği devrim temizler!” perspektifini merkeze koyarak ve Gezi’nin ruhunu kuşanarak toplumsal mücadeleyi yükseltelim.

8’inci Yılında Şan Olsun Gezi /Haziran Halk Hareketine!

 

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

31 Mayıs 2021