YDAB: Tahribatın Sorumlusu Devlettir

Yeni Demokrasi Aileleri Birliği (YDAB) Elazığ’da tutuklu bulunan devrimci tutsaklara ilişkin tutsak ailelerin de katılımıyla İHD Dersim şubesinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü de katıldı. Basın açıklamasında tutsak ailelerin konuşmalarıyla birlikte YDAB adına basın metni okundu. Okunan basın metni şu şekilde;

“15 Temmuz ‘darbe girişimi’ ve devamında ilan edilen OHAL ile birlikte hak gaspları olağandan daha ileri bir boyut almış ve tutsaklar üzerinde fiili bir tecrit, tredman işkencesine dönüşmüştür. Bu saldırı ve sindirme politikaları somutta örneklendirecek olursak; gardiyan ve asker tarafından uygulanan fiziki şiddet, sürgün sevkler, görüşlerin sınırlandırılması, tabut tipi ring uygulaması, aile ve avukat görüşlerin askıya alınması, keyfi hücre cezaları, telefon, kargo, kıyafet mektup vb. hakların gerekçe gösterilmeden gasp edilmesi hapishanelerde var olan durumu özetleyecektir. Genel de tüm hapishanelerde özelde ise Elâzığ hapishanesinde vuku bulan işkence, darp, görüş yasakları, telefon hakkının gasp edilmesi, ailelere fiili müdahalede bulunması, yemeklerin tüketilir olmaması gibi sıralayacağımız bir dizi hukuksuz yaklaşım Elâzığ hapishanesini hak gaspların da birinci sıraya çıkarmıştır. Elâzığ da OHAL ile beraber adeta tutsaklara hapishane idaresince dayatılmayan hukuksuzluk kalmamıştır. 1 seneyi aşkın bir süredir tutsaklar denek biçimde ele alınmış ve her türlü pervasız saldırı tutsaklara reva görülmüştür. Şu an itibari ile de özelde kadın koğuşunda bulunan tutsakların tüm iletişim hakkı gasp edilerek dışarıyla iletişimi koparılmış ve tutsakların durumuna dair herhangi bir bilgi akışı da sağlanmamıştır.”

Kadın tutsaklar açlık grevinde

“Kamuoyuna yansıyan bilgiye göre Kadın tutsaklar, hücreleri basılarak darp edilmiş ve yaşamsal araç ve gereçlerine (tabak, kaşık, semaver ve benzeri) el konulmuş ve keyfi hücre cezaları verilmiştir. 1 kasımdan bu yana tutsakların hak gasplarını ve hukuksuzluğu protesto etmek için açlık grevi başlattığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bizler tutsakların aileleri arkadaşları ve yoldaşları olarak tutsakların sağlık ve can güvenliğinden kaygılanmaktayız.

Tutsaklar nezdinde yaşanılabilecek fiziki ve psikolojik tüm tahribatın sorumluları Elâzığ hapishanesi yönetimi ve devletin ta kendisidir.

Aileleri olarak bu duruma sessiz kalmayacağımızı belirtiyoruz. Hukuksal ve meşru zemin üzerinden çocuklarımızı sahiplenmeye devam edeceğiz. Elâzığ hapishanesinin uygulamalarını bulunduğumuz tüm alanlarda teşhir edeceğiz. Yaşanılanlara sessiz kalmayacağız. Elâzığ hapishanesi hukuksuz uygulamalarından vazgeçerek tutsaklar üzerinde ki tecritti kaldırmalıdır.

Tüm kamuoyunu, ilgili kurumları ve kuruluşları Elâzığ’da yaşanılanlara sessiz kalmamaya ve duyarlılık göstermeye davet ediyoruz.”

 

Halkın Günlüğü