Tüm Halkımızı Dersim Halkıyla Dayanışmaya, Festivale Sahip Çıkmaya Davet Ediyoruz!

Dersim ve demokratik kamuoyu açısından önemli bir yer edinen Munzur Kültür ve Doğa Festivali yıllardır egemenlerin tüm baskı ve engelleme çabalarına rağmen Dersim halkının ve devrimci- demokratik kurumların ortaya koydukları siyasal irade ve yoğun bir emek ile ilmik ilmik örülerek bugünlere kadar gelmiştir. Dersim’e tarihsel düşmanlık üzerinden kendini konumlandıran egemen sınıflar ve somuttaki temsilcisi Erdoğan/AKP diktatörlüğü her türlü kirli politikaları ve savaş yöntemlerini kullanarak Dersim’i kuşatmak istemekte, siyasal, sosyal ve inançsal kimliğini yok etmek istemektedir.

Fakat nafile! Dün olduğu gibi bugünde egemenlerin dersime yönelik seferleri ve kuşatması Dersim halkının devrimci iradesi tarafından boşa çıkarılacaktır. Bu bağlamda 18. Munzur Kültür ve Doğa festivalinin Tunceli Valiliği tarafından yasaklanmasını tanımıyoruz!

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) olarak bütün halkımızı Munzur’un isyanını kuşanarak Dersim halkıyla dayanışmaya, festivali sahiplenmeye ve egemenlerin yasaklarını tanımamaya çağırıyoruz!

 

 SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

25 Temmuz 2018