Back

Tekçi, Asimilasyoncu, Piyasacı Eğitime Karşı 17 Eylül’de Kartal’dayız!

Geçmişten günümüze eğitim sistemi egemenler tarafından ideolojik kodlarına uygun şekilde dizayn edilmiştir. ‘Tek dil, tek millet, tek din’ anlayışla şekillendirilen faşist diktatörlük bu kodlara uygun bireyler yetiştirmek için her dönem eğitime özel önem vermiştir. Çocuklar, devletin dayattığı eğitim sisteminde düzenin ihtiyacı doğrultusunda şekillendirilmek istenmiş/şekillendirilmiştir.

AKP/Erdoğan iktidarı döneminde bu faşist yönelim artmıştır. Geçmişte de var olan piyasacı eğitim, AKP/Erdoğan döneminde ete kemiğe bürünmüş; okullar ticarethaneye, öğrenciler müşteriye dönüştürülmüştür. Kamusal alanda okullaşma geriye düşmüş, özel okullar palazlanmış, AKP/Erdoğan faşist diktası tarafından desteklenmiştir.

Gelinen aşamada Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı müfredat değişikliği ile çocuklarımızın zihinleri; bilimsel eğitim ve sorguculuktan uzak, tekçi, asimilasyoncu, piyasa merkezli bir eğitim sistemi ile abluka altına alınmak istenmektedir.

Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak, tüm emekçi ve ezilen halkımızı tekçi, asimilasyoncu, piyasacı eğitime karşı 17 Eylül’de SMF saflarında Kartal meydanına çağırıyoruz.

 

Eşit, Bilimsel, Parasız, Anadilde Eğitim Hakkımız Gasp Edilmez!

 

Sosyalist Meclisler Federasyonu

07 Eylül 2017