SÖH Lise Komisyonu: Kadın Cinayetlerinin Sebebi, Erkek Egemen Sisteminizdir!

Gün geçmiyor ki yine bir kadın sözde “aşk” cinayetine kurban gitmesin. Daha 17 yaşında bir öğrencinin “dışarı çıkmaya korkuyorum” yazmasından sonra öldürülmesi hepimizin sorunudur!

Sınıflı toplumların tarih sahnesine çıktığı günden bugüne kadar ataerkil aile, sistemin kendisini var ettiği en küçük ve temel birimdir. Sınıf baskısına dayanan egemen sistem, aile içerinde kendisini baba üzerinden var eder. Çocukluk evresiyle birlikte ataerkil buyurgan aile yapısı kendi kodlarını çocuklara baskıcı bir biçimde enjekte eder. Henüz çocukluk evresinde ataerkil kodlarla yetiştirilen çocukların özgür gelişimleri engellenir. Bir kere, özgürlüğü engellenmiş kişi yetişkin yaşa eriştiğinde çocukluk evresinde buyurgan ataerkil aileye boyun eğdiği için genel yaşamda da kişinin özgürleşmesinin önüne bariyerler konulmuş olur ve kişi bu bariyerleri aşacak yeteneği ya kendisinde bulamaz ya da aşma süreci ağır ve sancılı olur. Erkek egemen sistemin kodlarıyla şekillenen kişi kadını kendisi gibi bir insan olarak dahi görmez. Erkek egemen sistem, çoğu zaman kendisini yaşamda kadınlara yönelik taciz, tecavüz ya da cinayetlerle var eder. Bu noktada, genellikle tacizi, tecavüzü ya da cinayeti işleyen kişi tek başına suçlanır; ancak taciz, tecavüz ya da cinayet işleyen kişileri yaratanın bu ataerkil aile yapısı olduğu unutulur. Bu tür bir vahşeti uygulayan kişi ne kadar suçluysa, bu kişileri ataerkil kodlarla yetiştiren aile de o kadar suçludur.

Arkadaşlar kendinizi geliştirin. Ufkunuzu açın. John Lennon’dan Yaşar Kemal’e ve birçok romanda rastlayabileceğiniz bu “sevgi ve ölüm” temalarını anlayın. Cins ayrımlarının olduğu, bir cinsin diğer cinsi baskı altında tuttuğu, kendi mülkü gördüğü bir toplumsal sistemde yaşananlar ‘’aşk, sevgi’’ olarak değerlendirilemez. Olsa olsa, kendi iktidarını, gücünü pekiştirdiği bir erkek egemenlik istemi olabilir.

Size dayatılanları kabul etmeyin ve kadın üstünde kurulmaya çalışılan egemenliğin sadece zarar getireceğini, egemenlik kurulamayacağını anlayın.

 

Helin Palandöken Ölümsüzdür!

 

Sosyalist Öğrenci Hareketi Lise Komisyonu

17 Ekim 2017