SMF’li Hozat Belediye Meclis Üyeleri: Tek Amacımız Açık-Şeffaf Halkçı Belediyecilik Anlayışının Pratikte Sergilenmesidir

Dersim Hozat Belediyesi’nin işçi alımı ile ilgili olarak Hozat Demokratik Halk Dayanışması SMF’li Belediye Meclis Üyeleri Birsen Akkoyun ve Hasan Yeşil yazılı açıklama yaptı. “Hozat’ta şeffaf belediyecilik!!!” başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

Son günlerde ilçemizde Belediye Başkanı tarafından işe alınan işçilerle ilgili asılsızca iddialar konuşulduğundan, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bu açıklama zorunlu hale gelmiştir.

Öncelikle belirtelim ki bizim amacımız ve tüm çabamız yapılacak işin doğru ve halkın yararına olması yönündedir. Seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirilmesi ve söylenen şeffaf-katılımcı ve halkçı belediyecilik anlayışının oturtulmasıdır. Özellikle vurgulamak istiyoruz; var olan sorunların doğru çerçevede tartışılması ve karşı cevapların-söylemlerin de bu minvalde olması çözüm konusunda daha doğru sonuçlar almamızı sağlayacaktır. Kısacası sorun kimlerin işe alındığı veya alınacağı değil, bunların en verimli şekilde nasıl alınacağı ve yönteminin ne olacağı konusudur. Kesinlikle kişiler-isimler üzerinden yapılacak hiçbir tartışmada yokuz ve taraf değiliz.

Kısacası çalışan ya da işe alınan hiçbir emekçiyle ilgili olumsuz bir bakış açımız yoktur ve olamaz.

Belediyeye işçi alımı konusunda belirlenecek usul ve yöntemin belirlenmesi açısından 2020 nisan ve mayıs aylarında belediye meclis üyesi olarak Belediye Başkanlığından bilgi almak için dilekçe ile başvuru yaptık. Dilekçelerimizde özellikle işçi alımında uyulması gereken mevzuat ve bizzat Belediye Başkanının 2019 yılı temmuz ayı olağan meclis toplantısında (Atatürk Parkı’nda) belediye personel şirketine alınan işçilerle ilgili yapılan tartışmalarda meclisin ve de halkın bilgisi olmadan tamamen Belediye Başkanının kendi inisiyatifini kullanarak işçi almasının uygun olmadığı tartışılmıştır. Bu toplantıda Belediye Başkanı meclis ve halkın huzurunda, ‘bu yıl acil işlerimiz vardı, bundan dolayı acilen işçi aldım ama bundan sonraki süreçlerde işçi alımları, meclisin ve halkın bilgisi dahilinde duyuru yapılarak, açık ve şeffaf bir şekilde olacak’ dediği halde mart ayında 1 kişi, Nisan ayında 1 kişi ve Haziran ayında 8 kişi olmak üzere 10 kişi yine tamamen başkanın kendi inisiyatifi ile işe alınmıştır.

Bu duruma benzer bir olay da yine 2019 Eylül ayı Belediye Meclis Toplantısında; yapılacak işlerle ilgili yapılan bilgilendirmede Belediye Başkanı tarafından ‘bundan sonra yapılacak her türlü işlerin ihale usulüyle ve ihalelerin açık bir şekilde yapılacağı’ belirtilmesine rağmen; geçen süre zarfında çokça vurgulanan bu şeffaflığı göremedik. Tam tersine birçok işin ihale yapılmadan ve meclis kararı olmadan tercihen verildiğini gördük.

Gerek Belediye Başkanlığına verdiğimiz dilekçelerde gerekse Belediye Başkanının meclis üyelerini aratarak; 20 Mayıs 2020 tarihinde belediyede yapılan (resmi olmayan) toplantıda geçen yıl bu konuda söyledikleri başkana tarafımızdan hatırlatılmıştır. Bu nedenle işçi alımları konusunun kurumu, başkanı ve meclis üyelerini zan altında bırakmaması için en doğru yöntemin ilan yapılması ve yapılacak müracaatlar arasından kura çekilerek işçi alımlarının yapılmasının doğru olacağı belirtilmiştir. Bu konuşmalar üzerine belediye başkanı duyuru yapmayacağını fakat meclis üyelerinin çevrelerinde işe ihtiyacı olanları belediyeye yönlendirmeleri sonucunda yapılacak başvurular arasından meclis üyelerinin de katılımıyla kura çekileceğini söyledi. Bizler ısrarla doğru olanın ilanın ve anonsun yapılması gerektiğini savunduk.

Sonrasında bazı meclis üyesi arkadaşlar tamamen iyi niyetle kura çekilecek sözü üzerine, çevrelerinde bulunan işe ihtiyacı olan insanları başvuru için belediyeye yönlendirmişlerdir. Ama sonuçta kura çekileceği konuşulduğu halde başkan yine tamamen kendi inisiyatifiyle işçi almıştır. Burada Belediye meclisi de işlevsizleştirilmiş ve aslında tek kişi kararı esas alınarak meclise gerek veya ihtiyaç duyulmamıştır.

Nasıl olsa kura çekilecek beklentisiyle insanları belediyeye yönlendiren meclis üyeleri de sanki başkanla anlaşmışlar, pazarlık yapıp onlar da kendi istediği kişileri işe aldırmışlar gibi bir yanlış algı yaratılmış- oluşmuştur. Şunu belirtelim ki belediyeye veya benzeri kurumlara alınacak her türlü personelin liyakat temelinde açık, adil ve kura çekilerek alınmasını doğru buluyoruz. Özelde Dersim belediyesi ve genelde de belediyeler iççi alımlarını ilan ederek gerçekleştirirler. Dersim belediyesi bu durumu bir adım daha ileri taşıyarak noter huzurunda kura çekimi ile yapacağını belirtmiştir.

Bir noktaya vurgu yapmak istiyoruz; nasıl ki CHP’nin, AKP ile İŞKUR listeleri oluşturmasına karşı çıktıysak belediyeye alınacak işçi listelerinin oluşturulmasına da karşıyız. Halbuki bizlerin savunduğu şey bizlerin istediği kişilerin veya yakınlarımızın işe alınması değil, işe alınacak kişiler kim olursa olsun; alım şeklinin açık ve şeffaf olmasıydı. Tüm kamuoyu bilmelidir ki başkan tamamen onayımız ve bilgimiz dışında tüm işçileri kendisi almıştır. Dilekçemize verdiği cevapta; 5393 sayılı kanunun 49’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır” diyerek aslında yasada, mevcut personelin görev ve çalışacakları birimleri ile ilgili başkanın atama yetkisi, işçi alımına yorumlanmış ve bu hakkın kendi inisiyatifinde olduğunu açıkça beyan etmiştir.

Özellikle belirtelim ki bizim çalışan ya da işe alınan hiçbir emekçi ile ilgili olumsuz bir bakış açımız yoktur ve olamaz. Elbette herkesin çalışma hakkı ve çalışanın da işe ihtiyacı vardır, yoksa kimse keyfinden çalışmıyor.

Bu açıklamamızın doğru anlaşılması ve çarpıtılmaması için bilinmelidir ki sorunumuz kişiler veya isimler değildir. Tek amacımız ve bütün çabamız açık-şeffaf halkçı belediyecilik anlayışının pratikte sergilenmesidir.