SMF Dersim: HDP Belediyemizi, SMF’yi ve Dersim’deki Demokratik Kurumları Zan Altında Bırakan Açıklamalar Yapmaktadır

Sosyalist Meclisler Federasyonu Dersim örgütlülüğü yazılı bir açıklama yaparak HDP Dersim İl örgütlülüğü ve HDP Milletvekili Alican Önlü’nün Dersim’de yürütülen pandemi çalışmalarına ilişkin Dersim Belediyesi ve kurumlarla çalışmaların ortaklaştırılmadığı ve resmi zorunluluklar üzerinden belediyenin yaptığı çalışmaları konu eden tartışmalarına cevap verdi. Açıklamanın tam metni şöyle:

Dersim HDP il örgütü ve sayın Vekilimiz Alican Önlü basın üzerinden belediyemizi, yoldaşlarımızı, SMF ve Dersim’deki demokratik kurumları zan altında bırakan açıklamalar yapmaktadır.

Öncelikle;

Kamuoyunu böyle bir tartışmayla meşgul ettiğimiz için özür diliyoruz. Fakat genel ilkelerimize yönelik yapılan haksız ithamlara ilişkin açıklama yapmamız da bir zorunluluktur.

HDP Dersim il örgütü ve Sayın Vekilimiz Alican Önlü ısrarla bizlerin ortak çalışmayı istemediğimizi söyleyerek, resmi zorunluluklar nedeniyle belediyelerin yaptığı çalışmalar üzerinden eleştiriler yapmakta ve Dersim belediyesini belediye meclisinin toplanmamasıyla suçlamaktadırlar.

Vefa Sosyal Destek Grubu’yla ilişiklerimiz tüm HDP belediyeleri ve Sayın Alican Önlü’nün açıklamasında ifade ettiği ittifak kurdukları ve birlikte çalıştıklarını söyledikleri “millet ittifakı” belediyelerinin kamu kuruluşu olmalarından kaynaklı Pandemi toplantılarına katılmayla sınırlıdır ve Dersim Belediyesi’nin bunun dışında hiçbir faklı çalışma ve tutumunun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Doğru bulalım ya da bulmayalım geçmişten bugüne ulusal ve uluslararası alanda politik yaklaşımları temelinde karşıt olan yüzlerce kurumla ve kişiyle her düzeyde ilişki sürdüren HDP’nin Dersim il örgütünün bizleri Pandemi Kurulu toplantılarına katılmamızdan kaynaklı eleştirmesini yadırgamaktayız.

Dersim Belediyesi, çok zor koşullar ve olanaksızlıklarla rutin belediye çalışmasının yanında, Covid-19 ile ilgili hijyen, sağlık, gıda, yemek, evlere destek vb. temelde kendi dayanışma çalışmasını yürütmektedir.

Sürecin daha iyi anlaşılması için yaşananlara dair kısa bir bilgilendirme yapmayı önemli buluyoruz. Pandemi sürecinde Dersim’de kamuoyunu yansıyan gelişmeler şu şekilde olmuştur:

26 Mart 2020’de tüm kurumların dahil olduğu bir platformda Whatsapp üzerinden sayın Vekilimiz ortak çalışma önerisinde bulunuyor. Yapılan önerilere herhangi bir kurum ve belediyeden itiraz gelmiyor.

28 Mart 2020’de Pandemi toplantısı yapılıyor.

28 Mart 2020’de Belediye Başkan yardımcımız ile HDP’li bir arkadaş çalışma ve genel bilgilendirme üzerine bir görüşme gerçekleştiriyor. Bakanlık ve Valiliklerin birçok çalışmayı engelleme yöneliminde olduğu bilgilendirilmesi yapılıyor.

29 Mart’ta Alican vekilimiz danışmanı aracılığıyla belediyeden bilgilendirme talep ediyor. Belediyemiz ihtiyaç sahibi ailelerin sayısını ve veri tabanını, bugüne kadar yapılan çalışmaları, vaka sayısını, Dersim’de sokağa çıkma düzeyi noktalarında gerekli bilgilendirmeleri kendisine yazılı olarak iletiliyor. Yine aynı günlerde Dersim’de HDP’nin de aralarında bulunduğu kurumlara belediyenin bu süreçte yürüttüğü çalışmalara ilişkin bir bilgilendirme maili atılıyor. Bu bilgilendirmelerde nasıl bir çalışma ve kimlerle yürütüldüğü açık olarak belirtilmiştir. Bu bilgilendirmelerde belediyenin kendi olanaklarıyla, yalnız başına bir çalışma yürüttüğü ve kurumsal anlamda destek alamadığı anlaşılır bir biçimde mevcuttur.

Bu süreç ve devamında kurumlar tarafından temenni dışında, ortak çalışmaya ilişkin komisyon kurulamadı. Bunda bizim de sorumluluğumuz vardır. Yeterli girişim ve zamanında inisiyatif alamamamız bir eksikliktir.

Bu süreçte HDP, SMF, CHP ve diğer kurumlar, merkezi kampanyaları doğrultusunda kendi çalışmalarını başlattı. Belediye de rutin çalışma ve konu özgülünde kendi imkanlarını seferber etti.

22 Nisan 2020’de, yani belediye başkan yardımcımız ile telefonda yapılan görüşmeden 25 gün sonra, HDP heyeti belediye başkanımız ile görüşme gerçekleştiriyor. Bu görüşmede, ortak çalışmadaki zayıflıklar vb. noktalarda karşılıklı eleştiriler yapılıyor ve ortak çalışma noktasında temennide bulunuluyor. Belediye Başkanımız tarafından, henüz sürecin ortalarında olunduğu, bundan sonraki süreçte öneriler temelinde ortak bir komisyonun oluşması halinde beraber çalışmanın bir gereklilik olduğu ve ortak çalışmadan belediyemizin memnun kalınacağı heyete ifade ediliyor.

Fakat nedenini bilmediğimiz bir şekilde sayın Vekilimiz iki gün sonra, bu görüşmeyi yok hükmünde sayarak bir açıklama yaptı. HDP il örgütü de ortak çalışmayı örmek yerine bu açıklamayı destekledi.

Belediye meclis toplantıları bakanlık kararıyla, haziran ayına kadar resmi olarak ertelenmiştir. Belediye meclisinde çoğunluğu oluşturan HDP meclis üyelerinin toplantı temelinde bir talebi de olmamıştır. Sağlık tedbiri ve ortak çalışma yapılacağı beklentisinin, çağrı yapmama sonucunu doğurduğuna inanıyoruz.

Ortak çalışmanın oluşturulamaması, başta Dersim SMF ve HDP olmak üzere, Sayın Milletvekilleri, siyasi kurumlar ve diğer tüm kesimlerin ortak sorunudur. Kurumumuzun merkezi kararı olmasına karşın bunu başaramamış olmaktan dolayı kendi payımıza SMF Dersim olarak özeleştiri veriyoruz.

HDP Dersim örgütüne, Milletvekilimiz Sayın Alican Önlü’ye ve tüm Dersim kurumlarına gecikmeli de olsa ortak bir çalışma için öneride bulunuyor; bunun koordinasyonu için bir toplantı öneriyoruz.

SMF olarak yapılan ithamlara yönelik açıklama yapma dışında kamuoyu önünde tartışma yürütmeyeceğimizi ifade etmek istiyoruz.

HDP Dersim il örgütü ve sayın vekilimizden beklenti ve ricamız böylesi hassas bir süreçte kamuoyu önünde her iki kurumu zor duruma düşüren ve SMF’yi hedefe koyan bu polemiğe son verilmesidir.

 

SMF Dersim Örgütlülüğü

29 Nisan 2020