SMF Dersim: “Dersim Halkına Zorunlu Açıklama”

Dersim yerel seçimlerine ilişkin HDP milletvekili Sn. Alican Önlü ve Sn. Kemal Bülbül’ün sosyal medya hesaplarından yürüttükleri tartışmalara ilişkin açıklama yapmak gereklilik haline gelmiştir.

2019 yerel seçimlerine ilişkin sürdürdüğümüz ittifak çalışmalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler, görüşmelerin hemen sonrasında yazılı olarak kamuoyuna yansıtılmasına karşın seçime üç gün kala HDP milletvekilleri Sn. Alican Önlü ve Sn. Kemal Bülbül tarafından kamuoyunu manipüle etmek maksadıyla kendi sosyal medya hesaplarından farklı biçimlerde yansıtılmaya çalışılmaktadır.

Her iki vekilimizde bilmektedir ki, bu görüşmeler bireyler üzerinden değil kurumsal yapılar üzerinden kurumsal işleyiş içerisinde yürütülmüştür. Bu biçimde de devam etmektedir. Vekillerimizin, Dersim halkını manipüle etme ve devrimci kültür-normlara uygun olmayan bu tür yöntemleri kullanmalarını doğru bulmadığımızı ifade etmek isteriz.

HDP merkezi seçim komisyonunun bir talebi olması halinde, SMF olarak her konuda ve her ortamda görüşmeye açık olduğumuzu kamuoyunun bilmesini isteriz. Bu vesileyle, HDP genel merkezi ile yapılan görüşmelerin ilgili bölümünün kamuoyuyla tekrardan paylaşma gerekliliği duyuyoruz.

“HDP’li dostlarımızla Kasım 2018 bir (1), Aralık 2018 tarihinde üç (3) olmak üzere toplamda dört (4) görüşme yapılmıştır.

Somut ittifak politikalarının, nesnelde nasıl bir biçime bürüneceği tartışması esas itibariyle Dersim gündemi ekseninde ilerlemiştir. Bu kapsamda HDP’li dostlarımız, Dersim Merkez’de adayın ve partinin kendilerinden olması gerektiğini, kayyumlara yönelik özgün bir çalışma ördüklerini ifade etmişlerdir. Genel tartışmaların eksenini HDP’nin Dersim merkeze dair hassasiyet vurgusu oluşturmuştur. HDP’nin formülasyonu şu şekilde cisimleşmiştir. Parti ve adayın Dersim merkezde kendilerinden olması ve yardımcılıklar konusunda diğer güçlerle ortaklaşılması gerektiği, SMF’ye Ovacık ve Hozat’ta destek verebileceklerini, Mazgirt’in ise HDP’ye bırakılması gerektiği savunusu yapılmıştır. Buna ek olarak da ilçelerin Merkezde açığa çıkacak tabloya göre şekillenmesi fikri ifade edilmiştir. HDP sürece yaklaşımını bu şekilde özetlerken, SMF ise şu yaklaşımı dile getirmiştir:

Kurumumuz SMF, HDP ve diğer demokratik siyasal parti ve kurumların adaylarının bir havuzda toplanmasını ve açık bir ön seçimle adayların Dersim halkı tarafından belirlenmesini önermiştir. Ön seçimde çıkacak adayın HDP listelerinden katılmasında bir sakınca görmediğimiz, çıkacak sonucu tanıyacağımız ve hangi aday çıkarsa çıksın onu destekleyeceğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Ön seçimin nasıl yürütüleceği konusunda diğer demokrasi güçleriyle ortak bir çalışma yapılabileceği yöntem üzerine tartışabileceğimiz belirtilmiştir. Dersim’in özgün yapısı, bağrında taşıdığı dinamikler ve tarihsel arka planı göz önüne alındığı zaman ön seçimin Dersim’in özgün dokusuyla örtüştüğü ve kapsayıcı olduğu vurgusunun altı özellikle çizilmiştir. Yapılan bu görüşmelerin toplamında, son görüşme tarihi belirlenerek ilgili önerilerin her iki kurumun karar mercileri tarafından gündemleşip sonuçlandırılmasında mutabık olunmuştur.

HDP ile son ve nihai görüşme 24 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da HDP genel merkezinde yapılmıştır. Yapılan görüşmede HDP geçen görüşmede yaptıkları farmülasyonun geçerli olduğunu, Merkez ve Mazgirt’te başkan ve partinin kendilerinden olması gerektiğini savunmuş, bundan geri adım atmayacaklarını, SMF’nin bu durumu gözeterek konumlanması gerektiğini ifade etmiştir. SMF olarak bu öneriyi doğru bulmadığımız ve bunun demokratik bir yöntem olmadığı vurgulanmış, tüm kurum adaylarının katılacağı bir ön seçim önerimiz tekrar edilmiştir. Toplantıda Dersim’in sosyalistler açısından önemli bir kent olduğu, Kürt ulusal hareketiyle ortak kaygıların paylaşıldığı ancak SMF’nin HDP tarafından ortaya koyulan formülasyonu doğru bulmadığı aktarılmış, ön seçim önerisinin sorunun aşılmasında etkili olacağı tekrar belirtilmiştir. Tartışmalar sonucunda HDP’li dostlarımız önceki görüşmelerden farklı bir tutum sergilememiş, SMF de önerisinin arkasında durmuştur. Son olarak 26 Aralık tarihine kadar iki kurumundan birinin herhangi bir fikir değişikliği olmaması durumunda sürecin sonlandırılacağı iki kurum tarafından da teyit edilmiştir. Gelinen aşamada HDP ile Mart 2019 yerel seçimleri için bir ittifak sağlanamamış ve demokratik yarış benimsenmiştir.”

İttifaka ilişkin genel durum yukarıdaki biçimde gelişmiştir. Seçime üç(3) gün kala HDP’li bazı vekillerimizin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bu tür bireysel açıklama ve tartışmaları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

SMF’nin seçim süresince yaptığı çalışma geçmişimizden, dostlarımızdan ve kendi çalışmalarımız olan Hozat, Mazgirt ve Ovacık deneyimlerimizi Dersim coğrafyasında yaşamsallaştırmak için halkçı yerel yönetim anlayışını ifade etmek olmuştur. Seçim çalışmalarımızı, dostlarımızın diğer devrimci demokratik kurumların karşıtlığı üzerine kuran bir yöntem kullanmadık, kullanmayacağız.

Dersim’de kendi yerel yönetim programımızın ekonomik, siyasi ve kültürel içeriğini kitlelere taşıdık.  Ayrıca seçim çalışmalarımız boyunca, ezilenlerin birliğini ve birlikte davranma beklentisini dile getiren ve “keşke birlikte olsaydınız” diyen herkese de HDP ve SMF’nin seçimlerdeki demokratik yarışının genel ittifakı bozmadığını buranın dışında ittifakımızın devam ettiğini aktardık. HDP Dersim seçim komisyonu ve DDHD seçim komisyonları karşılıklı ziyaretlerde bulunmuş, seçim sürecini dostluk sınırları içerisinde geçirme temennisi ifade edilmiştir.

Kurumsal organlarımız dışında gelişen çeşitli yayın organlarındaki açıklamalar SMF’yi bağlamamaktadır. Kamuoyunda HDP ve SMF arasında tehdit ve tartışmaların olduğu açıklamaları asılsızdır. Bu sürecin sağduyu ve dostluk havası içerisinde neticeleneceğine inancımız tamdır.

Son olarak, tüm Dersim halkını DDHD adayları etrafında birleşmeye çağırıyoruz.

 

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

DERSİM ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

27 Mart 2019