Silikozis Hastası İşçiler Meclis Gündeminde

HDP ve SMF ittifakı İstanbul milletvekili Dilşat Canbaz, silikozis hastası işçileri meclis gündemine taşıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına verdiği iki ayrı soru önergesiyle Canbaz, işçilerin sorunlarına dair bakanlıklara sorular yöneltti.

Dilşat Canbaz önerge açıklamalarında,

“Özellikle İstanbul’da kaçak atölyelerde çalışmak zorunda bırakılan kot kumlama işçileri iş güvenliğinden yoksun, çok düşük ücretlerle çalışmaktadır. Kot patronlarının daha fazla kâr etmesi için kot kumlama işçileri, kot kumlamaktan kaynaklı silikozis hastalığına yakalanmaktadır. Bu alandaki denetimsizlik ve güvencesizlik hastalığı durdurmak bir yana her geçen gün ölümlere yeni ölümler eklemektedir. Bu ölümlere son olarak, uzun süre İstanbul’da kot kumlamada çalışan Bingöl-Karlıova ilçesinden Mehmet Ali Bilgiç 01 Ocak 2019 tarihinde evinde yaşamını yitirerek eklenmiştir.” ifadelerini kullanırken,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına;

  1. Silikozis hastalığına bugüne kadar kaç işçi yakalanmıştır? 2002 tarihinden beri kaç işçi hastalık nedeniyle yaşamını yitirmiştir? Silikozis hastalığına yakalanan ve tedavileri devam eden işçi sayısı ne kadardır?
  2. Silikozis hastası işçilere yaptığınız ayni-nakdi sosyal destekler nelerdir? Kaç işçi bu desteklerden yararlanmaktadır?
  3. Kot kumlama atölyeleriyle ilgili yaptığınız denetimler nelerdir? Bugüne kadar kaç kaçak kot kumlama atölyesi kapatılmıştır? Kaç kaçak işletme sahibi hakkında yasal işlem yapılmıştır? Bu işlemler nelerdir?
  4. Faal durumda olan kaç kot kumlama atölye-fabrikası vardır? İllere göre dağılımı nedir? Bu işletmelere yönelik yapılan denetimler nelerdir?
  5. Silikozis hastalığıyla mücadeleyle ilgili aldığınız önlemler nelerdir?

Sağlık Bakanlığına;

  1. Silikozis hastalığına bugüne kadar kaç kişi yakalanmıştır? Kaç kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirmiştir? 2002’den beri yıllara göre ölüm sayısı ne kadardır?
  2. Silikozis hastalığına yakalanan ve tedavileri devam eden kaç kişi bulunmaktadır?
  3. Hastalığa yakalanan kişilere sağladığınız sağlık destekleri nelerdir? Bu desteklerden kaç hasta yararlanmaktadır?
  4. Silikozis hastalığıyla mücadeleyle ilgili yaptığınız önleyici ve tedavi edici çalışmalar nelerdir?” sorularını yöneltti.