Newroz’un Direngenliğini Kuşanalım!

Dünyada hâkim durumda olan emperyalist-kapitalist sömürü düzeninin yarattığı eşitliksizlik, adaletsizlik ve baskı her geçen gün daha büyük oranda derinleşerek devam ediyor. Emperyalistler insanlığı ve onun parçası olduğu doğayı her gün daha büyük felaketlerle karşı karşıya bırakıyor.

Tüm dünyada baharın gelişi olarak karşılanan ve çeşitli isimlerle anılan Newroz, coğrafyamızda baskıya, sömürüye, zulme uğrayanların bir direniş bayramına dönüşmüş durumdadır. Zalim Kral Dehak ile Demirci Kawa mitine atıfla bir direniş gününe dönen Newroz’un arifesindeyiz. 2022 yılı Newroz’una dünyada derinleşen yoksulluk, eşitsizlik ve yaygınlaşan savaşlarla giriyoruz. Başta Ortadoğu coğrafyası olmak üzere uzun yılları bulan savaşlar dünya nüfusunun yüzde 1’inden fazlasını mülteci durumuna düşürmüş durumda. Son dönemde NATO ve Rusya arasındaki emperyalist dalaşın yangın yerine çevirdiği Ukrayna’daki işgal ve savaş durumu önümüzdeki yıllarda çatışma alanlarının yaygınlaşma olasılığını artırırken, emperyalist saldırganlıklara karşı enternasyonal mücadeleyi büyütmenin zorunluğunu da gösteriyor.

Coğrafyamız ve bölgemizde Newroz, Kürt ulusunun bölge gericiliğine ve sömürgeciliğine karşı ayağa kalkması ve buna itiraz etmesi şeklinde karşılanmaktadır. Kürt ulusunun yaşadığı tarihsel haksızlıklar bugün de devam etmektedir. Geçmişe nazaran Başur ve Rojava Kürdistan’ınında önemli kazanımlar elde edilse de Türkiye, Irak, İran ve Suriye devletlerinin Kürt ulusal kazanımlarına karşı gösterdikleri saldırgan refleks ve bu kazanımların ya yok edilmesi, değilse asgariye indirilmesine yönelik faşist politikaları da devam etmektedir. Bölge gericiliğinin yanı sıra ABD, AB ve Rusya emperyalizminin bölgeyi kendi aralarındaki çatışma alanlarının bir parçası yapma ve buralar üzerinden hesaplaşmaları gerçeği de orta durmaktadır. Özelde bölgemizde-coğrafyamızda emekçilere ve ezilenlere yönelik bu pervasız saldırganlıklara karşı önemli bir direncin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Coğrafyamız başta olmakta ve dünyanın birçok yerinde yoksulluğa, eşitsizliklere ve sömürüye karşı önemli karşı duruşlarda mevcuttur.

Coğrafyamız ve bölgemizde sınıfsal, ulusal, inançsal ve cinsel sömürüye karşı tam hak eşitliği ve sosyalizm mücadelesinde ısrar etmek; her türlü ulusal, inançsal ve cinsel imtiyaz ve ayrıcalığın karşısında durmak ertelenemez görevimizdir. Tüm sınıf coşkumuzla Newroz’u karşılıyor; başta üyelerimiz olmak üzere tüm emekçileri bulunduğumuz yerlerde Newroz alanlarına kitlesel katılmaya davet ediyoruz. !

Newroz Pîroz Be!

 

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

19 Mart 2022