Kapitalizme ve Patriyarkaya Karşı Kadın Meclislerini Örgütlüyoruz!

Kapitalist hırslara ve eril tahakküme boyun eğdirilmek isteyenlerin, kadınların geleceği kuracağı bir süreci örgütlüyoruz. Meclisler, geniş kadın kitlelerinin sözlerini söylediği, birbirinden güç alarak, ezilmişliklerinden doğan meşru mücadele zeminlerini kadının kurtuluşu bilinciyle daha da yükseklere çıkaracakları bir süreç olacak.

Kapitalist/Ataerkil iktidarların içinde bulunduğumuz çağı, savaş naralarının atıldığı, bedenlerimiz üzerinde tahakküm kurulduğu, emeklerimizin görmezden gelindiği, sömürüldüğü ve yok sayıldığı, düşüncelerimizin tutsak edildiği bir süreç olarak planlayıp kan gölüne çevirilen, talan edilen coğrafyamızda da bu barbarlığı canla başla uygulamaya giriştiklerini biliyoruz. Ama henüz, sözünü söylememiş olanlarımız var! Binlerce yılın ezilmişliğini sırtında taşıyan kadınların, tüm ataerkil ve kapitalist sömürü ve baskıları yok ederek, söz, yetki ve kararın kadınlarda olduğu günleri birlikte örgütleyelim, daha ileri çıkalım!

Demokratik Kadın Hareketi olarak, kadının kurtuluşuna giden yolu birlikte daha güçlü bir kadın mücadelesi ile örelim diyoruz! Tüm kadınları meclisleri örgütlemek için 22 Nisan’da saat 13.00’da Taksim Cezayir Salon’da yapılacak olan konferansa çağırıyoruz!

Sınıfsız, Sınırsız, Cinsiyetsiz, Eşit ve Özgür bir Dünya Kadınların Elleriyle Kurulacak!

 

Demokratik Kadın Hareketi – DKH