Kapitalist Barbarlık, Sömürü, Faşizm ve Her Türden Eşitsizliğe Karşı Sosyalizm Bayrağını Yükseltelim!

Her Yer 1 Mayıs Her Yer Direniş !

Salgın hastalık, yoksulluk, sömürü, kriz ve hak gasplarının arttığı, faşist kuşatmanın hâkim olduğu siyasal ve ekonomik atmosferde 1 Mayıs’ı karşılıyoruz. Ezen-ezilen çelişkinin derinleştiği ve mücadelenin keskinleştiği bir süreçteyiz. Patriarkal kapitalist, işgal-ilhak-sömürgeci, faşist ve her türden gericiliğe, eşitsizliğe karşı ayağa kalkan, mücadele eden, eşit ve özgür bir dünya düşünü kuran milyonların başkaldırısıyla mücadeleyi yükselterek, direnişi örgütleyerek 1 Mayıs’ta Alanlara!

Pandemiyi fırsata çeviren iktidar, başta işçi sınıfı olmak üzere ezilenler üzerindeki tahakküm ve kontrol mekanizmalarını yeniden düzenlemiş, emek sömürüsünü derinleştirmiş ve Kod-29 gibi saldırılarla milyonlarca işçi ve emekçiyi açlık ve yoksulluğa mahkûm ederek salgın ve ekonomik krizin tüm yükünü işçi sınıfına yüklemiştir. Bu tarihsel, siyasal ve ekonomik düzlemin egemen olduğu bir gerçeklikte enternasyonal proletaryanın birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın tarihsel ve sınıfsal niteliği daha bir önem kazanıyor. Her türden baskı, saldırı ve yasaklamalara karşı ‘Her yer 1 Mayıs, her yer direniş’ şiarı ve birleşik mücadele ruhunu kuşanarak egemenlerin sömürü balyozu altında can çekişen, intiharlara sürüklenen ve yok sayılan halkların ve ezilen sınıfın örgütlü gücüyle 1 Mayıs’ta Alanlara!

Patriarkal Kapitalizm, cinsler üzerinde uyguladığı baskı arttıkça kadınların direnişleri de enternasyonal bir dayanışmayla yayılıyor. Emeği yok sayılan kadınların ev içinde artan iş yükü, ekonomik krizle öncelikli olarak işten çıkarılan kadınlar, kod 29 ile kadın işçileri damgalayan “ahlak” uygulamaları, İstanbul Sözleşmesi’nin feshiyle birlikte kadın katliamlarının daha da artması gibi ezilen cinslere dayatılan hiçbir sömürü biçimini kabul etmek zorunda değiliz. Salgın hastalıklar ve ekonomik kriz gündemini kadınların kazanımlarına yaptığı saldırılarla kapatmak isteyen patriarkal kapitalist iktidara karşı 1 Mayıs’ta Alanlara!

İkili cinsiyet sitemi üzerine kurulu patriarkal kapitalizmim yok saydığı LGBTİ+’lar, cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle öldürülüyor, cinsel saldırı ve şiddete maruz bırakılıyor. Homofobik saldırılarla yaşam hakları gasp ediliyor, ilticaya zorlanıyorlar. LGBTİ+’ların yaşam hakkı ihlaline karşı 1 Mayıs’ta Alanlara!

1 Mayıs’ta Alanlara

İşgal, ilhak ve imha politikalarının hedefi olan Kürt ulusu üzerindeki baskı katmerleşerek sürüyor. Kazanımları gasp edilen, demokratik iradelerin temsili olan yerel yönetimler, siyasal partiler ve demokratik kitle örgütlerine atanan kayyımlar ve açılan kapatma davalarıyla Kürt ulusunun meşru, demokratik mücadelesi engellenmeye çalışıyor. Tam hak eşitliği için ezilen Kürt ulusunun direnişini sahiplenerek 1 Mayıs’ta Alanlara!

Gerici faşist iktidarın Kayyımlarla üniversiteleri işgal etmesine karşı direnen ve ‘’asla aşağı bakmayacağız’’ şiarını kuşanarak bilimsel, demokratik ve anadilde eğitim mücadelesinden vazgeçmeyen ve tekçi, cinsiyetçi sisteme karşı “Size kadın üniversitelerini açtırmayacağız” diyen gençliğin itaat etmeyen direnişi ve direnciyle onurlu mücadelesini daha da büyütmek için 1 Mayıs’ta alanlara!

 Başta işçi sınıfı olmak üzere bütün ezilen ulus, milliyet, inanç, cinsiyet, tür ve sınıfların kurtuluşu için sosyalizm bayrağını yükseltmeye;

Tüm ezilen sınıf ve kimlikleri enternasyonal proletaryanın birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta alanlara çağırıyoruz!

1 Mayıs’ta Alanlara, SMF  Saflarına!

Yaşasın 1 Mayıs! Bjî Yek Gulan!

1 Mayıs Kızıldır, Kızıl Kalacak!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Yaşasın Sosyalizm!

 

SOSYALİST MECLİSLER FEDARASYONU

12 Nisan 2021