İzmir’de “Tek Tip Elbise Karşıtı Koordinasyon” Kuruldu

İzmir’de bir araya gelen devrimci kurumlar, bugün yaptıkları bir basın açıklaması ile “İzmir Tek Tip Elbise Karşıtı Koordinasyon”un kurulduğunu duyurdular.

Bir araya gelen İHD, HDP, HDK, Mücadele Birliği, Onbeşler Birlik Dayanışma, TKP, Kaldıraç, Halkevleri, BDSP, ÇHD, ESP, DBP, SYKP, Devrimci Parti, DSİP, SGDF, SKM, TJA, SMF, Yeşiller Ve Sol Gelecek, Halk Cephesi, Komünist Hareket, TAYAD, ÖHP, Kızıl Okyanus LGBTİ, Tutsak Aileleri, Tümtis İzmir Şube Başkanı Şükrü Günseli, Devrimci Kızılbaş Hareketi, İzmir LGBTİ İnsiyatifi, ÖTSP, Barış Anneleri, Partizan aşağıdaki metni deklare etti; Zindanlarla Dayanışma İnsiyatifi de imzacı oldu.

 

“İktidar, OHAL kapsamında çıkarılan 695-696 Sayılı Kararnamelerle toplumun tüm kesimlerini etkisizleştirerek tehdit etmiştir. Bu kararnamelerle işçilerin kadro hakları gasp edilmiş, OHAL uygulamaları daha da derinleştirilmiş, tutuklulara tek tip elbise dayatılmıştır. Bununla beraber paramiliter güçlere de dokunulmazlık zırhı hazırlanmıştır.

Bugün inanç serbestisi isteyen Aleviler, düşüncelerini açıklayan yazarlar ve gazeteciler, siyaset yapma haklarını kullanan parti yöneticileri ve eşbaşkanları, işlerini isteyen, ihraç edilmiş emekçiler, barış talep eden akademisyenler ve barış yanlısı insanlar, kadın özgürlüğü mücadelesi veren kadınlar, sosyal medya kullanarak düşüncelerini açıkladıklarından dolayı çeşitli suçlamalarla tutuklanan 15 yaşından 70 yaşına kadar insanlar, örgüt üyeliği, yöneticiliği, propagandası gibi delilsiz mesnetsiz bir biçimde hapishanelerde tutuklu bulunmaktadırlar. Bu tutukluların birçoğunun iddiaları bile hazır değildir. Uzun tutukluluk bir hak ihlalidir. Ayrıca 15 Temmuz’dan bu yana hapishanelerde birçok hak ihlalleri olmaktadır.

Guantanamo örneği verilerek gündemleştirilen “ tek tip elbise” dayatması; İkinci bir cezalandırma, boyun eğdirme, biat ettirme, mahpuslara uygulanarak, hem onlara hem de dışarıdakileri tek tip’leştirme amaçlıdır.

Tutuklular zaten haksız yere hapishanede tutulurlarken bir de son kararnameler ile “tek tip elbise” dayatmasıyla karşı karşıya bırakılmışlardır. Açıklamalarda “vatandaşlarım böyle istiyor” diyen anlayışa “biz de vatandaşız ve istemiyoruz!” diyoruz.

-TTE, bir damgalama aracıdır. Giydirilmek istenen mahpuslar ‘suçlu’ olarak damgalanmak istenmektedir.

-TTE giydirilmek istenilen insanların bir kısmının yargılamaları hala devam etmektedir ve Anayasa gereği masumdurlar. TTE, sayıları yaklaşık 60 bini bulan tutuklu için masumiyet karinesinin ihlalidir.

-TTE, mahpuslar arasında kategorik bir ayrım gözetmektedir ve ayrımcılık yasağının ihlalidir.

-TTE, kişiyi kimliksizleştirmeyi, kişiliğini ezmeyi amaçlayan bir araçtır ve kötü muamele/işkence yasağının ihlalidir.

-TTE, giymeyi kabul etmeyen mahpuslara ziyaret yasağından başlayıp hücreye kapatılmaya varan birçok ceza verilmesine yol açacaktır.

-TTE, üst üste verilen disiplin cezalarıyla mahpusların infazlarının yanmasına ve şartlı tahliye haklarının ellerinden alınmasına neden olacaktır.

-TTE, giymeyi kabul etmeyen mahpusların mahkemeye çıkarılmamasına ve adil yargılanma haklarının ellerinden alınmasına ve mahkemeye çıkarılmadan haklarında hüküm verilmesine sebep olacaktır.

Faşizme geçit vermeyeceğiz!

Tek tipe izin vermeyeceğiz!

İzmir Tek Tip Elbise Karşıtı Koordinasyon”

 

Mücadele Birliği Gazetesi