İstanbul’da Emperyalist Savaşlara Karşı Eylem

İçinde SMF’nin de bulunduğu İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşını protesto etti. “Emperyalist savaşa hayır, halklar barış istiyor” yazılı pankartın açıldığı eylemin basın metnini KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mesut Mike okudu.

‘Kapitalist emperyalist sistem yıkılmadıkça kan ve gözyaşı dinmeyecektir’

Çıkarları dışında hiçbir şeyi umursamayan NATO, Rusya’ya karşı kuşatma, yayılma ve genişleme stratejisi uygularken Rusya eski gücüne kavuşmak için kendi içerisinde baskı politikalarını süreklileştirerek dışarıya yönelik hegemonik güç politikalarını hayata geçirdiğini dile getiren Mike, “Emperyalist savaş örgütü olan NATO dünyanın farklı farklı coğrafyalarında sürekli krizler yaratmakta krizleri basamak yaparak işgaller gerçekleştirmektedir. ABD emperyalizminin ve yerli işbirlikçilerinin kendi çıkarları doğrultusunda, çıkarılan savaşlar halklara ölüm, zulüm, yoksulluk getirmektedir. Rus emperyalizminin ve NATO’nun yayılmacı ve işgal politikalarının bir sonucu olarak Ukrayna hedef alınmıştır. Savaş, Ukrayna’ya kimin hâkim olacağıyla ilgilidir. Emperyalist çıkarlar, yayılmacı ve sömürgeci hevesler savaşla sonuçlanmıştır. Kapitalist emperyalist sistem yıkılmadıkça kan ve gözyaşı dinmeyecektir. İşçi sınıfı ve ezilen halkların tüm ülkelerde kapitalist efendilere karşı eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükseltmesi gerekmektedir. ABD ve Rusya ile birlikte AKP-MHP iktidar bloğu da savaş politikaları ile Ortadoğu ve Suriye’de varlık göstermekte başta Rojava ve Suriye’nin kuzeyi olmak üzere Kürt, Arap, Türkmen, Süryani, Ermeniler ve diğer bölge halklarının özgürce bir arada yaşamasına müdahale edilmektedir. Hükümete buradan çağrımızdır, savaş politikalarından vazgeçilmeli, başka ülkelerdeki askeri varlıklar geri çekilmeli, savaş örgütü olan NATO’dan derhal çıkılmalıdır” diye konuştu.

‘Halkların kendi geleceğine kendilerinin karar vereceği olanaklar yaratılmalıdır’

Ne yazık ki, tüm savaşlarda olduğu gibi en büyük bedeli ezilenlerin ve emekçilerin ödediğini kaydeden Mike; şu ifadeleri kullandı: “Ukrayna krizinde de daha şimdiden yerleşim yerleri bombalanmaya başlanmış, çok sayıda sivil yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştır. Çok iyi biliyoruz ki savaşın tek masumu bölgede yaşayan halklar ve emekçilerdir. Bu nedenle geçmişten bu yana emekçiler ve ezilen halklar savaşa karşı barış savunurken, emperyalistler sömürüyü ve savaşı varlıklarının temeli olarak görmüştür. Rusya işgalden vazgeçmeli, saldırılarını durdurmalı ve bölgede barış tesis edilerek halkların kendi geleceğine kendilerinin karar vereceği olanaklar yaratılmalıdır. NATO başta olmak üzere askeri paktlar dağıtılmalı, başka ülkelerdeki askeri varlıklar sonlandırılmalıdır. Bu kapsamda Ukrayna’daki tüm yabancı güçler geri çekilmelidir. Ülkemizde ve dünyada savaşa, silahlanmaya ayrılan kaynaklar kamusal hizmetlere, insan onuruna yaraşır bir yaşam için kullanılmalıdır. Savaş çığırtkanlarına, savaştan nemalanmak, kendi baskı politikalarına yeni bir gerekçe yaratmak isteyenlere taviz verilmemelidir. Emek ve demokrasi güçleri savaş isteyen emperyalistler ve emperyalist politikalara karşı barış mücadelesini yükseltmelidir.”

 

Gazete Patika