İstanbul’da 1 Mayıs Toplantısı

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) İstanbul örgütlülüğü yaklaşan 1 Mayıs ve 18 Mayıs gündemli toplantı gerçekleştirdi. Bütün komisyonlardan örgütlü bileşenlerin katıldıkları toplantı 1 Nisan 2018 Pazar günü gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda öncelikle 1 Mayıs ve 18 Mayıs’a dair son yapılan MYK’da karar altına alınan planlama ve hazırlıklara dair bilgilendirme gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirmede geçmiş yıllardaki eksikliklere vurgu yapılarak bu yıl baştan daha planlı, programlı ve kitlesel bir katılımla 1 Mayıs’a hazırlık yapılacağının altı çizildi.

Sendikalar ve diğer demokratik güçlerinde dâhil olduğu 1 Mayıs toplantılarının başladığı belirtilerek bu toplantılarda SMF’nin hangi siyasal perspektifle yer alacağına dair yürütülen tartışmalar sonucunda; Taksim meydanının 1 Mayıs alanı olduğu ve bu noktanın tüm tartışmalar ve süreç boyunca canlı tutularak ele alınması gerektiğinin altı çizildi. Bununla birlikte içinden geçilen siyasal süreç, devrimci güçler ve kitlelerin somut durumu dikkate alınarak birleşik ve kitlesel bir 1 Mayıs örgütlemenin esas olduğu ve SMF’nin de bu somut siyasal gerçeklikle birleşik ve kitlesel 1 Mayıs anlayışıyla hareket edeceği ve tüm çalışmalarını bu eksende yürüteceği belirtildi.

Yapılan toplantıda İstanbul’ daki 1 Mayıs çalışmalarını örgütlemek ve koordine etmek için 8 kişilik bir 1 Mayıs koordinasyonu oluşturuldu.

18 Mayıs’a dairde bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda SMF, Partizan ve Çağrı dergisinin 19-20 Mayıs 2018’de Taksim-Hill otelde ‘’68’in 50.Yılında 68 hareketi ve Kaypakkaya’’ şiarlı iki günlük bir sempozyum gerçekleştireceği belirtildi. Sempozyum programının en kısa sürede kamuoyuna açıklanacağı belirtilerek toplantı sonuçlandı.

Gazete Patika