İşgal, İlhak ve Sömürgeciliğe Karşı Kürdistanlaşalım!

Faşist AKP/Erdoğan iktidarı Kürdistan’ın dört parçasında ezilen Kürt ulusunun kazanımlarına yönelik saldırılarına devam ediyor. Kuzey Kürdistan’da Kürt şehirlerini tanklarla, ağır silahlarla yok eden, siyasi temsilcilerini tutuklayan, belediyelerini gasp eden AKP/Erdoğan iktidarı, Güney Kürdistan’daki bağımsızlık referandumuna da müdahale etmeye çalışmış, siyasi ve ekonomik ambargodan tutalım da uluslararası siyaset platformlarında bağımsızlık karşıtı faaliyetlerini arttırmıştır. İran’da meydana gelen sosyal tepkilere ve eylemlere Doğu Kürdistan’daki (Rojhilat) Kürt ulusal dinamiklerini bastırmak için İran’dan yana tavır almış, İran molla rejimine açıktan destek vermiştir.

Suriye’de ve Rojava’da da ezilen Kürt ulusunun temel kazanımlarına açıktan cephe alan AKP/Erdoğan faşist-gerici iktidarı ‘zeytin dalı’ adını verdiği operasyonla Efrin’i işgal girişimi başlatmıştır. Onlarca savaş uçağı, özel birlik, tank ve zırhlı araçlarla başlayan işgal girişimine Suriye’deki birçok katliamın arkasında yer alan AKP/Erdoğan iktidarı destekli yüzlerce ÖSO çetecisi de dahil olmuştur.

AKP/Erdoğan faşist iktidarının emperyalizme bağımlılığı, bu işgal girişiminin emperyalistlerden icazet alınmaksızın gerçekleşemeyeceğini, onların onayı olmadan adım atılamayacağını bize dün olduğu gibi bugün de göstermiştir.  ABD-Rusya emperyalistlerinin “demokrasi, insan hakları” vb. argümanlarla maskelediği gerçek yüzü Efrin’de bir kez daha ortaya çıkmış, halklarımız üzerindeki gerçek niyetleri bir kez daha teşhir olmuştur. ABD, AB ve Rusya emperyalistleri Ortadoğu’da özgürlüğün garantörü değil aksine sömürünün, işgalin ve katliamların birinci dereceden sorumlularıdır. Efrin’in işgal girişimi, ABD, AB ve Rusya emperyalistlerinin, dünya emekçilerinin ve ezilen halklarının dostu değil düşmanı olduklarını bir kez daha ispatlamıştır.

Son işgal girişimi de göstermiştir ki, AKP/Erdoğan faşist-gerici iktidarı sadece kendi egemenlik sınırları içerisindeki alanlarda değil, bir bütün dört parça Kürdistan toprağında ezilen, sömürülen Kürt ulusunun kazanımlarını hedef almakta; katliamcı, inkârcı politikalarını dört parçada sürdürülebilir olmasını istemektedir.

Başta Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkları olmak üzere, tüm halkımız Kürdistan halklarına yönelik sürdürülen bu haksız savaşa karşı durmalı, AKP/Erdoğan faşizmine karşı mücadeleyi yükseltmelidir. Bu işgalci anlayışa karşı herkes Kürdistanlaşmalı, ezilen Kürt ulusu ile dayanışmayı büyütmelidir.

 

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

21 OCAK 2018