İnşaat İşçisinin Direngen Mücadelesi Geleceği Kazanma Kavgamızın Rehberidir!

İşçi sınıfının ağır bedellerle kazandığı ekonomik, siyasal ve sosyal hakları bir kez daha patronların ve onların iktidarlarının hedefi haline gelmiş durumda. Tüm dünyada sosyalist hareketlerin gerilemesini fırsat bilen emperyalist-kapitalist sömürgeciler, neo-liberal politikalar adını verdikleri sömürü konseptleriyle işçilerin-emekçilerin temel kazanımlarına yönelik saldırılarını her geçen gün arttırmaktırlar.

İşçilerin alın terlerini sömürdükleri yetmiyormuş gibi, her gün onlarca işçi önlenebilir kazalardan kaynaklı iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. 2002 yılından beri iktidar olan AKP, bu süreç boyunca patronları/sermaye sahiplerini koruyan, onlara her türlü desteği veren politikalarına devam ediyor. En asgari demokratik talepleri dahi polis-jandarma yoluyla, o da olmadı yargısı aracılığıyla zorla bastıran faşist AKP diktatörlüğü, işçilerin-emekçilerin her attığı adımdan korkuyor, sermayenin çıkarlarını savunmak için polisini, jandarmasını, yargısını seferber ediyor.

3.Havalimanı işçileri, sağlıklı beslenme ve barınma koşullarının iyileştirilmesi, işçiler üzerindeki patron baskısının son bulması, ödenmeyen ücretlerinin ödenmesi, işten çıkarmaların durdurulması gibi taleplerinden kaynaklı eylem yapmış, sesini kamuoyuna duyurmak istemiş ve sorunların çözümü için İGA yönetiminin adım atmasını talep etmiştir. Ama gelinen noktada işçilerin en makul talepleri dahi polis-asker saldırısına uğramıştır. İGA yönetimi polis-jandarma eşliğinde yüzlerce işçiyi gözaltına aldırmış, şantiye kapıları kırılmış, birçok işçi İGA patronların elamanları tarafından şiddete uğramıştır. AKP diktatörlüğü işçi sınıfının örgütlü gücünden korkmuş, binlerce paralı trolü, medyası, gazetecisi ve yazarıyla işçilerin bu insani taleplerini hedef almıştır. Toplumsal her karşı çıkışı ‘terörizm’ olarak halka yutturmaya çalışan bu despot-faşist iktidar ve yandaşları bilinçli şekilde işçi sınıfına karşı patronların yanında yer aldıklarını ilan etmişlerdir. Hedef gösterilen yüzlerce inşaat işçisi fiziki ve psikolojik işkenceye maruz bırakılmıştır. AKP iktidarının emirleriyle işleyen yargı kurumları ise derhal harekete geçmiş; zorlama savcılık iddianameleriyle, göstermelik mahkemelerle içerisinde iki İnşaat-İş üyesi sendikacının da olduğu 24 işçi tutuklanmıştır.

Tutuklamalar, İşten Atmalar İşçi Sınıfının Yükselen Mücadelesini Engelleyemeyecektir!

İnşaat işçilerinin direngen duruşu, işçi sınıfının gücünü ve bu güçten korkan patronların, onların iktidarı AKP’nin sömürgeci yüzünü bir kez daha göstermiş; sınıf mücadelesinin önemini birkez daha ilan etmiştir. Gelecek daha güçlü sınıf hareketlerine gebedir. Bugün irili ufaklı devam eden işçi direnişlerinin yarın büyük bir sınıf hareketine dönüşmesi muhtemeldir. AKP iktidarının ve patronların yaşadıkları krizi işçiler-emekçilere ödetmesine, her gün yaşamımızdan daha fazla çalınmalarına izin vermeyeceğiz. Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak; bizler, bu mücadelenin öznesi olduğumuzu, işçiler ve emekçilerle omuz omuza bu mücadeleyi yükseltmeye hazır olduğumuzu birkez daha ilan ediyor, 24 inşaat işçisinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

 Yaşamımız, Emeğimiz, Geleceğimiz Bizimdir!

Tutuklanan İnşaat İşçileri Derhal Serbest Bırakılsın!

 

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

20 Eylül 2018