İHD: Tekirdağ Hapishanesinde İşkence Var

İHD İstanbul Şubesi, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki uygulamaların işkence boyutuna vardığını aktardı.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, yazılı bir açıklama yaparak Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesinde yaşanan hak ihlallerinin işkence boyutuna vardığını ifade etti.

Açıklamada bulunan hak ihlalleri ise şöyle;

* Bazı mahpusların hücreleri istekleri dışında idare tarafından dağıtıldı.

* Mahpusların radyoları toplatılmış, geri verileceği söylenmiş ancak henüz verilmedi.

* Tencereler toplatılarak, bunların yerine kantinden plastik olanların alınması söylendi.

* Mahpuslara yönelik saldırılar artarken, en son Hıdır Bakır infaz koruma memurları tarafından darp edilerek süngerli odaya atıldı.

* Spor gibi faaliyetler ve her türlü etkinlik yasaklandı.

* Hücrelere ve havalandırmalara yeniden kamera takıldı.

* Havalandırmalar keyfi olarak kapatılmış. Örneğin; sabah saat 08.00’da açılıyor ancak 1-2 saat sonra kapatılıyor. Bazen bütün hücrelerin havalandırma kapıları kapatılırken, bazı hücrelerinki kapatılıyor, bazılarınınki ise açık bırakılıyor. İnfaz koruma memurlarının keyfine göre uygulanıyor. Ayrıca bu durum tehdit olarak da kullanılıyor.

* İdare ile hiçbir şekilde diyalog kurulamıyor.

* Mahpuslar tarafından yazılan dilekçeler ilgili yerlere ulaştırılmıyor, kaybediliyor.

* Hastane, mahkeme sevklerinde kıyafet araması ve atlet kontrolü dayatması devam ediyor. Mahpusların kıyafetlerinin üstünde yazı olup olmadığına bakılıyor, aynı zamanda atletlerini kameraya göstermeleri isteniyor. Bu uygulamayı kabul etmeyen mahpuslar, hastane veya mahkemeye sevk edilmiyor. Örneğin; hasta mahpus Hasan Gülbahar’ın bu sebeple hastane sevki yapılmıyor.

* Dışarıdan hiçbir şekilde kitap ve dergi alınmıyor.

* Sohbet hakkı idare tarafından 2 ayda 1, haftada 3 saat olarak uygulanmaya çalışılmış ancak birlikte sohbete çıkacak hücreler idare tarafından belirlendiğinden ve bu durum mahpuslar arasında gerginliğe sebep olduğundan kabul edilmemiş ve sohbet hakkı da idare tarafından kaldırılmış, mahpuslar sohbete çıkarılmıyor.

Halkın Günlüğü