ENKAZDA KAPİTALİST SİSTEM GELECEKTE BİZ VARIZ! – 1 Mayıs’ta Alanlara

Kapitalist yıkım; gerici savaşlar, faşizm, sömürü, yağma ve talan politikalarıyla işçi ve emekçiler başta olmak üzere bir bütün ezilenlere yönelik olarak karanlığa eşlik eden geleceksizliğin, açlık ve yoksulluğun dayatıldığı bir politik atmosferde 1 Mayıs’ı karşılamaktayız. AKP/MHP faşist iktidarı nezdinde kapitalist sömürü düzeninin halk düşmanı ve talancı niteliği deprem sürecinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sömürü, rant ve talan siyasetiyle depremin yıkıcı sonuçlarının birinci dereceden sorumlusu olan AKP/MHP faşist iktidarı sosyal-siyasal ve ekonomik sorumluluklarını yerine getirmeyerek halkımızı ölüme ve çaresizliğe terk etmiştir. Deprem sürecinin her aşamasıyla ve siyasal mahiyetiyle sınıfsal olduğunu keskin bir şekilde belirtmek gerekiyor. Bir yandan AKP/MHP faşist iktidarı nezdinde kapitalist sömürü düzeninin yıkıma, ranta ve talana dayalı gerçek yüzü diğer yandan ve esas olarak ise halkın emek ve dayanışma seferberliği başta olmak üzere yıkımın ortasında yaşamı ve geleceği yeniden inşa etme iradesi deprem vesilesiyle çıplak biçimde açığa çıkmıştır. Bu tarihsel gerçeklik ışığında 1 Mayıs alanlarında bir kez daha kapitalist sömürü düzenine karşı öfkemizi ve sınıf kinimizi haykırmak ve gerçek kurtuluşumuz olan sosyalizm bayrağını yükseltmek sürecin tayin edici yanını oluşturmaktadır.

1 Mayıs’ta SMF Saflarında Alanlara!

Kapitalist yıkım ile yarattığı sömürüye, faşizme, doğa talanına, zamlara, yoksulluğa ve her türden baskı, saldırı ve anti demokratik uygulamalara karşı enternasyonal proletaryanın uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta meydanları zapt edelim. Açlığa, sefalete ve zulme karşı eşit, adil, özgür ve adaletli bir yaşamı haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlara akalım.

İşçi sınıfı başta olmak üzere, emekçileri, gençleri, kadınları, LGBTİ+’ları, aydınları ve tüm ezilenleri “Enkazda kapitalist sistem, gelecekte biz varız” şiarıyla SMF saflarında 1 Mayıs alanlarını doldurmaya, birleşmeye ve geleceği kazanmaya çağırıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs, Biji Yek Gulan!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Kahrolsun Kapitalist Barbarlık, Yaşasın Sosyalizm!

Sosyalist Meclisler Federasyonu