Emperyalist Savaşlara Geçit Vermeyelim!

ABD, AB, İngiltere ve Rusya emperyalistleri arasındaki yağma, sömürgeleştirme ve talan yarışı dünya emekçi ve ezilen halklarını her gün daha ağır bir sömürüyle karşı karşıya bırakmaktadır. Son dönemde Rusya ve Ukrayna arasında meydana gelen gerilim ve çatışma süreci de farklı bloklarda kamplaşan emperyalistler arasındaki çelişkilerin bir yansımasıdır.

Dünyayı bir savaş alanına çeviren, geliştirdiği nükleer silahlarla gezegenimizi felaketin eşiğine getiren emperyalist bloklar arasındaki gerilimler, çatışma alanları dünya emekçi ve ezilen halkaları için büyük bir yıkımın habercisidir. Ukrayna’ya karşı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine karşı Ukrayna’nın NATO destekli tanımama ve saldırı politikası, Rusya emperyalizminin Karadeniz’e doğru yayılmacı politikasıyla birlikte bir savaşa dönüşmüş durumdadır.

NATO Emekçi ve Ezilen Halklar İçin En Büyük Tehdittir

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş halinin birinci dereceden sorumlusu dünya emekçi ve ezilen halklarının baş düşmanı ABD ve NATO’dur. NATO’nun, genişleme politikası coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyayı silah deposuna dönüştürmüş durumdadır. Dünyadaki emperyalist blokların diğer temsilcisi ise Rusya’dır. Rusya emperyalizmi, Rus nüfus bölgelerindeki egemenliğini pekiştirmek için, bölgedeki gerilimleri yayılmacı politikasının dayanağı haline getirmekte, adeta bu politikasını uygulamak için hiçbir ‘fırsatı’ kaçırmamaktadır. Bugün Donetsk ve Lugansk’daki durumu bahane ederek Ukrayna’ya yönelik askeri harekâtı açıkça işgal ve ilhaktır. Bu kabul edilemez ve karşı çıkılması gereken bir saldırganlıktır.

Gelinen aşamada tekrar belirtmek gerekir ki, ABD öncülüğündeki NATO coğrafyamız, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünya için en büyük ve başlıca tehdittir. NATO yayılmacılığı ve savaş politikasına geçit verilmemelidir. NATO’ya karşı mücadele birinci dereceden sorumluluğumuzken, Rusya emperyalizminin bölgedeki yayılmacılığına, işgal, ilhak politikasına ve saldırganlığına karşı mücadele de ertelenemez bir görevdir.

Enternasyonal Mücadeleyi Büyütelim!

ABD, AB, İngiltere ve Rusya arasındaki çelişkilerin coğrafyamızı ve dünyamızı bir savaş arenasına çevirmesini engellemenin yolu, doğrudan emperyalist saldırganlığa ve işgallere karşı durmaktan geçmektedir. Emperyalistler arasındaki savaşın en büyük bedelini emekçiler ödemektedir. Bu nedenle, en başta tüm dünya yoksulları ve mazlumları bu haksız savaşlara karşı çıkmalıdır. Emperyalist savaşlara, sömürgeciliğe, işgale ve ilhaka karşı çıkmak; emekçi ve ezilen halkların enternasyonal mücadelesini büyütmek dışında bir seçeneğimiz bulunmamaktadır.

 

Kahrolsun Emperyalizm!

Kahrolsun İşgal, İlhak ve Sömürgecilik!

 

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

24 Şubat 2022