Emekçi Kadınların Çaktığı Kıvılcımı Harlamaya; 8 Mart’ta Alanlara!

Kadınların direniş ve mücadele günlerinden biri olan ‘’8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” OHAL ve faşizmin tüm saldırılarına karşı emekçi kadınların umudu, coşkusu ve kararlılığı ile karşılanıyor.   Yok sayılan kimliğimize, üzerinde tahakküm kurulmak istenen bedenimize, çalınan, ucuz iş gücü olarak görülen emeğimize karşı; atölyede çalışan kadınlar olarak, emeği görünmeyen ev içi  emekçisi kadınlar olarak, kadın sanatçılar, öğrenciler olarak, baskı, zulüm ve tecrite karşı, ataerkil ve kapitalist sistemi, kendi kaleleri içerisinde yenilgiye uğratan tutsak kadınlar olarak kısacası yaşamın her alanında geleceği ilmek ilmek mücadeleyle, direnişle ören biz kadınlar; 8 Mart’ı dokuma fabrikasında katledilen 129 emekçi kadının mücadele bilinciyle ve kazanacağımıza olan inancımızla karşılıyoruz.

Bir yandan biz işçi kadınlara yönelik pervasız saldırılar devam ederken, işçi grevlerimiz keyfi uygulamalar ve bahanelerle yasaklanırken, emeklilik hakkının gaspı, taşeronlaştırma,  fabrikaların özelleştirilmesi gibi uygulamalarla işçiler, güvencesiz çalışma koşullarına mâhkum edilmek istenirken, öte yandan işçi kadınlara uygulanan mobing, istismar, emek sömürüsü kadının mücadele bilincini cins kimliklerine yönelik saldırılarla baltalama girişimleridir. Tüm bu gerici uygulamalara karşı işçi kadınlar olarak çözüm önerimiz açıktır; işçi kadının kurtuluşu, örgütlü kadını yaratmasından geçmektedir.

Sınıf mücadelesi içerisinde meşru mücadele cephelerini kuşanan, ezilenin de ezileni, işçi kadınlar olarak; “Beni kendinde gör, kendini bende tanı” şiarı ile ırk, cinsiyet, cinsel kimlik ayrımı gözetmeden, tüm işçi kadınları, 8 Mart’ın bilinci ile cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye karşı tek ses olmaya çağırıyoruz.

Kapitalist ve ataerkil sistemin her zaman bir tehdit olarak gördüğü ve hedef aldığı, biz kadınlar “VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ!” demeye devam edeceğiz.  Erkek egemen sistemin en büyük korkusu, şüphesiz ki kadın bilincidir. Bu korkunun üzerine giden, içine düşürülmek istendiğimiz suskunluk sarmalını kıran kadınlar olarak, bulunduğumuz her alanda kadın bilincini yükselteceğiz. İşçi kadınlar olarak, mücadelemizde ısrarın adı olmaya devam edeceğiz. Zulmün olduğu yerde isyan da vardır, direniş de.

Öğrenerek öğretmek ve hep birlikte ilerlemenin vaktidir şimdi. 8 Mart’a doğru yaklaşırken, mücadelede özneleşen kadının, yarını kuran kadın olacağı bilinciyle alanları dolduralım. Unutturulmak istenen işçi kadın mücadele geleneğini, sloganlarımızla, sesimizle kuşanarak, özel alanda ve kamusal alanda kimliğimizi, emeğimizi yok sayan kapitalist ve ataerkil sistemi teşhir etmenin zamanıdır! Kadınların birleşik mücadelesinden korkanların korkularını büyütme vaktidir!

SMF’li emekçi kadınlar olarak, 8 Mart 1857’de Newyork  dokuma fabrikasında katledilen 129  işçi kadını saygı ile anıyor, tüm işçi kadınları, 8 Mart’ta alanları doldurarak, hep birlikte taleplerimizi haykırmaya çağırıyoruz.

Yaşasın İşçi Kadın Mücadelemiz.!

Süt İzni, Doğum İzni Hakkımız, Söke Söke Alırız!

Şan Olsun Ezilenin de Ezileni, Emekçi Kadınlara!

Eşit İşe Eşit Ücret!

Ev İçi Emekçisiyiz, Yok Sayılan Emeğimiz Bizimdir!

Tek adama, Patrona, Taşerona HAYIR!

 

SMF’li Emekçi Kadınlar

24 ŞUBAT 2018