DKH: Yaşasın Kadınların Kurtuluşu, Yaşasın İnsanlığın Kurtuluşu!

Onlar sınıf kavgamızın meşalesi, sosyalist halk savaşı ilkesinin tohumlarını coğrafyamızda yeşerten önder neferlerdir. Faşizme karşı direnişte sosyalist halk savaşını daha ileri taşıyan, kadının kurtuluşunun sınıfın kurtuluşunda olduğunu gören, kadının öncüleşmesi ve önderleşmesi önündeki engelleri yıkmak için içerde ve dışarıda mücadeleye soyunan devrimci önderlerdir. Onların mücadelesi ve sosyalizmde ısrarları düzen içi sistemi yıkmanın bilincini kavrama ve kavratma, işçinin ve kadının kurtuluşunu  mücadelenin en üst saflarına taşıma ve “mutlaka” kazanma mücadelesidir. Devrimci kültürü ezilen halklarımızla buluşturan ve politikalarıyla, sanatlarıyla, mücadeleleriyle Türkiye/Kuzey Kürdistan’ın enternasyonalist devrimcilerinin yolu yolumuz, mücadeleleri mirasımızdır.

Kadının önderleşmesinde ön açıcı rol oynayan ve mücadeleyi daha yükseklere taşıyanlara selam olsun!

Sınıf mücadelesinin doruklarında bilinç ve cesaretle yer alan ve kadın olmanın bilincini yayarak sistem içi olana alternatif sunan, Demokratik Kadın Hareketi kurucusu öncülleşen devrim neferi Berna Saygılı Ünsal’ın kadın mücadelesine bıraktığı mirası arşa çıkarmak ve ardılları olarak istismarcı, talancı, katliamcı erk egemen sisteme karşı mücadele etmek dün Mercan’larda olduğu gibi bugün de devrimci kadınlar olarak sorumluluğumuzdur.

Kadınım Ben Devrim Doğururum!

Erk egemen sistemin kadınlara biçtiği rol model anlayışı yıkan ve kadının gücünü önderleşmesinde gösteren, hem erk egemen sisteme hem de kapitalist sisteme karşı başkaldırının sembolü olan Gülnaz Yıldız’ı özlemle anıyoruz. Bizlere miras bıraktığı kadın bilincini kuşanarak sistemin var ettiği kadın rolünü yıkacağız ve kadının kurtuluşunu erk egemen sisteme karşı birleşik kadın mücadelemizle getireceğiz.

Gülnaz’ın ve Berna’nın Yolunda Sosyalizm Bayrağını Yükseltiyoruz!

Üniversitelerden barikatlara, fabrikalara tarlalara, hapishane direnişlerine uzanan şanlı bir tarihin adı olan tüm faşist baskılara, zorbalıklara, işkencelere yani erk egemen sistemin gericiliğine karşı yılmayarak öncüleşen ve önderleşen BERNA ve GÜLNAZ kadın mücadelemizi  aydınlatmaya devam ediyor.  Dünün zorlu koşullarında sınıf kinini kuşanarak halkına siper olan devrimin 17 kızıl karanfilinin bizlere bıraktığı mücadeleyi aynı bilinç ve cüretle omuzlayarak faşizme, emperyalizme, kapitalizme, ataerkil sisteme karşı sosyalizm bayrağını daha da yükseltelim!   Berna Ünsal ve Gülnaz Yıldız şahsında  bir kez daha Dersim Mercan’da ölümsüzlüklerinin 12. Yılında 17 kızıl karanfilinin anıları ve mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyoruz’’.

 

MERAL’DEN BERNA’YA BU TARİH BİZİM!

BERNA SAYGILI ÜNSAL, GÜLNAZ YILDIZ ÖLÜMSÜZDÜR!

MERCAN ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!

YAŞASIN KADINLARIN KURTULUŞU, YAŞASIN İNSANLIĞIN KURTULUŞU!

 

Demokratik Kadın Hareketi

17 Haziran 2017