DKH: Şiddete İnat Örgütlen Yaşat

25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti’nde, Trujillo diktatörlüğüne karşı Mirabal Kardeşler’in başlattığı özgürlük ve eşitlik mücadelesi dünyanın her yerinde aynı kararlılıkla devam ediyor.

Latin Amerika’dan Pakistan’a Türkiye/Kuzey Kürdistan’dan Polonya’ya Hindistan’dan Lübnan’a kadınlar, ağır bedeller ödeyerek parçalanmış dünyanın sınırlarını aşarak hak ve eşitlik mücadelesini yükseltiyor.

İktidar kadın mücadelesinden korkuyor; kadınların evde, iş yerinde, sokakta yaşamın her alanında erk sistemin kadına biçtiği rollerin ve sınırların dışına çıkmasını istemiyor. Tam da bu yüzden İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açıyor, kadın katillerini yasalarla koruyor ve erken yaşta evlilikleri yasalaştırmaya çalışıyor.

Covid-19 salgını ile birlikte derinleşen ekonomik krizin faturası kadınlara kesiliyor. Evde kadına yönelik şiddet, emek sömürüsü, hapishanelerde hak gaspı, çıplak arama, iş yerinde esnek çalışma, ucuz iş gücü, mobbing ve işten çıkarmalarla kadınlar patriyarkal kapitalizmin kıskacına itiliyor.

Kadınlar İstanbul Sözleşmesi’ni yok saymanıza, LGBTİ+’ları ötekileştirmenize, çocuklara yönelik istismar yasasını çıkarmanıza, kadın katillerini iyi hal indirimleri ve erk yasalarınızla korumanıza izin vermeyecek! Biz kadınlar direnerek ve örgütlenerek mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz!

Kadın düşmanlığına, homofobiye, transfobiye, savaşa, eşitsizliğe, emek sömürüsüne her türlü ayrımcılığa karşı yaşamın her alanında mücadeleyi yükselteceğiz!

 

DEMOKRATİK KADIN HAREKETİ

21 Kasım 2020