DKH: Mücadelemiz Gözaltılarla Engellenemez!

Sabah saatlerinde Dersim’de yapılan operasyonlarla Demokratik Kadın Hareketi (DKH) aktivisti Gizem Yamaç ve 5 Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF) üyesi gözaltına alınırken sayısı net olmamakla birlikte Halkın Günlüğü Gazetesi Dersim temsilcisi Sertan Önal ve SMF üyeleri hakkında da yakalama kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ataerkil ve kapitalist sistemin temsilcisi Erdoğan/AKP iktidarı başta ezilen ve emekçilerin sesi olan kadınlar ve sosyalistler olmak üzere kendisine muhalefet eden  tüm kesimlere doğrulttuğu baskı politikalarını çeşitli kılıflara büründürerek,  doğa katliamlarından, ötekileştirmeye, ırkçılığa, çocuk ve kadın istismarlarının artmasına sebep olacak uygulamalardan emekçi ve ezilen kesimlere topyekün bir savaş açarak baskı altına alma çalışmalarına devam ediyor. Hiç bir koşul yoktur ki ölümlerin, katliamların, doğa talanlarının, istismarın, ötekileştirme ve ırkçılığın önüde çelikten bir irade ile duran emekçi halkımızın meşru mücadelesini gözaltı terörü ile yıldırsın!

AKP iktidarının kadın mücadelesine yönelik baskıları her gün katlanarak devam ederken, mücadelemiz de bir o kadar güçlenip yayılmaktadır. Hiçbir baskı yoktur ki karşısında güçlü bir muhalefet doğurmasın ve yaptığı katliamlarından kendine kanlı bir kefen biçmesin. Bugün karşımızda duran faşizmin kâğıttan bir kaplan olduğu aşikârdır. Öyle ki kendi korkularından beslenen bir saldırganlıkla bizleri yıldırabileceğini sanmaktadır. Ancak bizler gücünü ezilmekten alan halkız ve biz ezildikçe örs ve çekiç arasında dövülür gibi bilenmekte sınıf kinimiz. O gün gelene kadar durmadık, durmayacağız. Haklılığımızdan aldığımız meşruluğumuzu her yerde savunmaya devam edeceğiz.

Ezilen kadınların sesini yükseltmek için onurlu bir mücadele veren DKH aktivisti Gizem Yamaç, ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu ve 166 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve 91 gündür açlık grevinde olan Esra Özkan Özakça yalnız değildir’’

Yaşasın Kadın Mücadelemiz!

Yaşasın Sınıf Mücadelemiz!

Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!

 

Demokratik Kadın Hareketi

22 Ağustos 2017