DKH: 8 Mart’ta Direnişi Örgütleyelim Mücadeleyi Büyütelim!

Yüz yıllardır süren kadın mücadelesi bugün daha güçlü şekilde devam ediyor. İçinde bulunduğumuz sürece baktığımızda iktidara muhalif olan tüm kesimlere, özellikle de kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik ciddi bir baskı politikası uygulanıyor. Kadın kazanımlarını ortadan kaldıran, kadınları ev içine hapseden, kadın katliamlarının önünü açacak söylemlerde bulunan ve yasalar çıkaran iktidar, kadınlara ve kadınların tüm kazanımlarına düşmanca saldırmaya devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi’nin bir gecede tek adam kararnamesi ile feshedilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini körükleyen yargı paketleri çıkarılması ve erkek egemen yargının faili koruyan iyi hal indirimli kararları bunun en büyük örneklerinden sadece birkaçı.

2021 yılında 280 kadın öldürüldü, 217 kadın ise şüpheli şekilde katledildi. İktidarın toplumsal cinsiyet körü cinsiyetçi politikalarından beslenen erkekler tarafından yüzlerce kadın katledilirken, yüzlerce kadın ise muhalif olduğu için uzun yıllara varan hapis cezaları ile kadın mücadelesinden uzaklaştırılmak isteniyor. İktidarın kollayıcı memuruna dönen yargı sistemi tarafından, kadınları katleden erkeklere tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanırken, siyaset yapan, öz savunma hakkını kullanarak yaşamını savunan kadınlara ise çıplak arama dayatması, görüş yasağı, sürgün cezaları ve hasta tutsaklara yönelik müebbete varan hapis cezaları verilmeye devam ediliyor.

İktidar, kadınları ve LGBTİ+’ları hiçbir kamusal alanda görmek istemiyor, buna yönelik söylem ve yasalar üretmeye devam ediyor. Bundandır ki; LGBTİ+’lar patriarkal kapitalist sistemin uygulayıcıları tarafından nefret açıklamaları ile hedef gösteriliyor, aynı zihniyet, işsizliğin artmasını kadınların iş yaşamına katılmasına bağlıyor ve kadının aile yapısını korumakla yükümlü olduğu kanısını güçlendirecek söylem ve pratikler içerisinde bulunuyor. Aile kurumunun patriarkal kapitalist sistemi ayakta tutan sacayaklarından biri olmasını sağlamak amacıyla erkek egemen iktidar yerleşikleştirilmek isteniyor. İş yerinde ve yaşamın birçok alanında emeği yok sayılan kadın ve LGBTİ+’lar en çok ötekileştirilen kesim oluyor. Tüm bu baskı ve saldırılara karşı kadınlar geri adım atmayarak mücadele etmeye devam ediyor. Toprağı, dili, kimliği, emeği ve hakları için sokaklarda ve alanlarda direniyor ve grevler örgütleyip en ön saflarda yer alıyor.

Kadın mücadelesi dünya genelinde aynı ivme ile yükselmekte. İran’da gerici yasalara karşı mücadele eden kadınlar, Türkiye’de “İstanbul Sözleşmesi uygulansın” diyen kadınlar, Amazon’larda toprağına sahip çıkan kadınlar, Polonya’da kürtaj hakkı kısıtlanan kadınlar, Rojava’da IŞID gericiliğine karşı direnen Kürt kadınlar hiçbir zaman baskı ve zor politikalarına karşı geri adım atmadı, mücadele etti ve etmeye devam ediyor. Kadın mücadelesinden aldığımız güçle bulunduğumuz her alanda kazanımlarımızı arttırmak, geniş kadın ittifakları oluşturmak ve hep birlikte birbirimize kenetlenerek yan yana mücadele etmek hedefimiz. 2021 yılı kadınların mücadele yılıydı, 2022 yılında ise kadın mücadelesi artık daha güçlü ve direngen. Aynı güç ve direngenlikle tüm kadınlara çağrımız:

8 Mart’ta Direnişi Örgütleyelim Mücadeleyi Büyütelim!

8 Mart’ta Alanlarda Buluşalım!

Yaşasın Kadınların Direniş ve Mücadelesi!

Yaşasın 8 Mart!

 

DEMOKRATİK KADIN HAREKETİ (DKH)

05 Mart 2022