Dilşat Canbaz’ dan 25 Kasım Vesilesiyle Soru Önergesi ve Meclis Araştırması

SMF/HDP İttifak İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” kapsamında yürütülen çalışmalar dahilinde hazırlanan 3 adet soru önergesi ve araştırma önergesini kamuoyuyla paylaştı.

Suriyeli Kadınların sosyo-ekonomik ve siyasal sorunları ile ilgili Meclis araştırması ve soru önergesi

Kaya, “Göç İdaresi verilerine göre 1.679.60’ü kadın olmak üzere Türkiye’de 3.635.410 geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli, 400.000 mülteci ve 1 milyonu aşkın düzensiz göçmenin varlığı kabul edilmektedir. Suriyeli kadınlar eğitimsizlik, dil bariyeri ve kendilerine biçilen toplumsal roller nedeniyle iş hayatından soyutlanmaktadır. Araştırmalar, Suriyeli kadınların yalnızca %15’inin iş hayatına katılım sağladığını ortaya koymaktadır. Toplumsal ilişkilerden ötekileştirilen ve dışlanan Suriyeli kadınlar iş hayatından soyutlanarak ekonomik anlamda yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynaklara sahip olamamakta; bu durum kadınları bir erkeğin 3. eşi olmak gibi hayatta kalmak için evliliğe yahut seks işçiliğine mecbur bırakmakta kadınları her türlü erkek şiddetinin mağduru olmaya açık hale getirmektedir. Suriyeli kadınların yaşadıkları sosyo-ekonomik ve siyasal sorunlarının çözümü TBMM’nin sorumluluğundadır. Son zamanlarda coğrafyamızın çeşitli yerlerinde yaşayan geçici koruma statüsündeki kadın göçmenlerin maruz kaldığı ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı sosyo-ekonomik sorunlar, şiddet vakaları ve ölümlerle mücadele yöntemlerinin belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve çözümlerin araştırılması gerekmektedir.” Bilgisini vererek TBMM Başkanlığına Meclis araştırma önergesi ve yine Meclis Başkanlığına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kadınların pandemi sürecinde yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlar Meclis gündeminde

Kaya, Pandemi Sürecinde kadının coğrafyamızda yaşadığı ekonomik sorunlar ve işsizliği; “Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) yayınladığı “Covid-19 Sürecinde Kadın İşgücünün Görünümü Raporu’na” göre; geniş tanımlı kadın işsizlik oranı %45,3’tür. Aynı rapora göre kadın işgücü pandemi sürecinde %11,1 azalmıştır. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışmasına göre istihdama yeni katılan kadınların dörtte üçü bu süreçte işsiz kalmıştır” konularına vurgu yaparak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının soru önergesini yanıtlaması istemiyle Meclis gündemine taşıdı.

Bir başka soru önergesinde; Mart ayından bu yana kadın cinayetleri artış göstermiş ve yalnızca Kasım ayı içinde 12 kadın katledilmiştir. Bilindiği üzere; Covid-19 salgın önlemleri kapsamında; özellikle sokağa çıkma yasakları ve evden çalışma gibi uygulamalar kadını, şiddetin faili ile birlikte aynı ortamda bulunmak zorunda bırakmış, bu süreçte tam kapasite çalışmayan kadın sığınma evleri ve yine tam zamanlı çalışmayan başvuru mekanizmaları şiddet ile mücadele noktasında birçok kadını çaresiz kılmıştır.” İfadelerini kullanan Kaya, pandemi sürecinde artan kadın cinayetlerini, şiddet ve istismarı da Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlamasını istedi.

Soru Önergelerinde öne çıkan sorular şöyle;

 • 2020 Kasım ayı itibariyle Türkiye’deki geçici koruma statüsü kapsamında Suriyeli kadınların sayısı kaçtır?
 • Geçici koruma statüsü kapsamındaki Suriyeli kadınlardan kaçının çalışma izni mevcuttur?
 • Geçici koruma statüsü kapsamındaki Suriyeli kadınlardan kendi işletmesine sahip olanların sayısı kaçtır?
 • Geçici Barınma Merkezlerinde kalan Suriyeli kadınların sayısı kaçtır?
 • 2015’ten bu yana göç yolunda hayatını kaybeden Suriyeli kadınların sayısı kaçtır?
 • 2015 yılından itibaren erkekler tarafından öldürülen Suriyeli kadınların sayısı kaçtır?
 • Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi (PEP) Projesi ve Bakanlığınızın yürüttüğü diğer uyum projeleri kapsamında meslek edindirme kurslarına katılan Suriyeli kadınların sayısı kaçtır?
 • Suriyeli kadınların iş hayatına katılımının sağlanması, gerek göç yolunda gerek sığınma ülkesinde yaşadıkları şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi, şiddet mağduru Suriyeli kadınların başvuru mekanizmalarını etkin bir biçimde kullanımlarının sağlanması bakımından Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma mevcut mudur?
 • 2020 Mart –Kasım ayları arasında erkekler tarafından öldürülen kadınların sayısı kaçtır?
 • 2020 Mart – Kasım ayları arasında şiddete uğradığı beyanıyla başvurduğu kurumlardan geri döndürülen veya korunma talebi karşılanmayan kaç kadın sonraki dönemlerde erkeklerce öldürülmüş veya yaralanmıştır?
 • Türkiye’de kadına yönelik şiddetin 2019 ile 2020 yılları arasındaki artış oranı ne kadardır?
 • 2020 Mart- Kasım ayları arasında Bakanlığınıza bağlı kadın sığınma evlerinde kalan kadınların sayısı kaçtır?
 • 2020 Mart- Kasım ayları arasında Bakanlığınıza bağlı Alo 183 Sosyal Destek Hattına başvuran kadınların sayısı kaçtır? Yapılan başvurulardan kaç tanesi kolluk birimlerine iletilmiştir?
 • 2020 Mart – Kasım ayları arasında; hizmetten yararlanacak kadınlar tarafından ve yetkili makam veya merci tarafından verilen koruyucu veya önleyici tedbir kararı ile ŞÖNİM’e iletilen başvuruların sayısı kaçtır ?
 • Bakanlığınıza bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri tarafından 2020 Mart –Kasım ayları arasında psikolojik ve hukuki danışmanlık sunulan kadınların sayısı kaçtır?
 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 2020 Mart –Kasım ayları arasında çocuğuna kreş imkanı sağlanan şiddet mağduru kadınların sayısı kaçtır?
 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; 2020 Mart – Kasım ayları arasında geçici maddi yardım desteği sağlanan kadınların sayısı kaçtır?
 • Pandemi sürecinde alınan önlemler kapsamında; Bakanlığınıza bağlı kadın sığınma evlerinin toplam çalışma kapasitesi nedir?
 • Bakanlğınıza bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde çalışan psikolojik danışma ve hukuki danışma verebilecek yetkinlikte olan personel sayısı kaçtır? İl bazında düşünüldüğünde hukuki ve psikolojik danışma hizmeti sunabilecek personelden yoksun ŞÖNİM mevcut mudur?
 • Pandemi süreci ile birlikte artan kadına yönelik şiddetin engellenmesi kapsamında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin biçimde uygulanabilmesi için Bakanlığınızca yürütülen çalışmalar nelerdir?
 • Mart 2020 tarihinden bugüne kadın işgücündeki azalışın oranı ne kadardır?
 • Pandemi süreci boyunca kısmi çalışma ödeneğinden faydalanan kadınların sayısı kaçtır?
 • Pandemi süreci boyunca işgücünden ücretsiz izin ile ayrılan kadınların sayısı kaçtır?
 • Kadınların işgücüne katılımları, mevcut koşullar sebebi ile işgücüne katılamayan kadınların ev içi emeklerinin karşılanması, işgücü piyasasından türlü zorunluluklar ile ayrılan kadınlara gerekli ekonomik desteğin sağlanması amacı ile Bakanlığınızın yürüttüğü çalışmalar nelerdir?

Gazete Patika