Devrimci, Halkçı Belediyeleri Büyütelim!

Söz, yetki, karar; halka şiarıyla 2004 yılında Dersim, Hozat’ta ilk deneyimlediğimiz devrimci, halkçı belediye çalışmaları geldiğimiz bugünlerde ülke ve dünyanın farklı birçok yerinde önemli ve küçümsenmeyecek bir etki yaratmıştır. 2004 yılında Hozat’ta kazanılan başarı 2009 yılında Hozat’ta tekrar sağlanmış bu deneyime Mazgirt ilçemiz de eklenmiştir. Dersim Merkez’de ise çalışlarımız politik olarak başarı sağlamış ve ciddi bir deneyim sunmuştur. 2014 yılı yerel seçimlerinde SMF önceli DHF, dört ayrı merkezde yerel seçimlere katılmış, Mazgirt ve Ovacık belediyelerini kazanmıştır. İki dönem kazanım sağladığı Hozat belediyesini ise asker oylarının blok şekilde düzen partisi CHP’ye verilmesiyle kaybetmiştir

SMF, 15 yıllık yerel yönetim deneyimi boyunca, kazandığı yerelleri tüm demokrasi ve devrim güçleriyle birlikte yönetme yönelimi içerisinde olmuştur. Halka hesap verebilirlik, şeffaflık, halkın yerel yönetime katılımı konusunda değerli çalışmalar yapmıştır. Kazandığı yerellerde halkın üretimine katılımı konusunda irili ufaklı yürütülen çalışmalar özellikle Ovacık yerelinde vücut bulmuş kooperatifleşmeyle halkımızın üretim etkinlikleri desteklenmiştir. Ortaya konulan politik, kültürel, üretimsel çalışmalar devrimci halkçı belediyecilik programının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Burjuva, gerici, bürokratik belediyeciliğe alternatif olarak cisimleşen mevcut deneyimler kuşkusuz coğrafyamızda özgün bir karakter taşımaktadır. Yanı sıra tüm tarihsel kesitlerdeki bu deneyimler bizlerle sınırlı olmadığı gibi, eksiklikleri ve yetmezlikleri de kendi bağrında taşımaktadır. Siyasal yürüyüşümüzde, tarihsel deneyimlerden yararlanmak eksikliklerimizden öğrenmek ilkesel düzeyde ele aldığımız bir durumdur.

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), yerel ve genel seçimlere yönelik çalışmalarını stratejik bir hedef olarak değerlendirmemektedir. Tüm çalışmalarımızdaki hedef; emekçi ve ezilen halk kitlelerini devrim ve sosyalizm yürüyüşüne götürmek, kitleleri örgütlemek, onları özne hale getirmek, kendi yaşamı hakkında birinci dereceden söz sahibi olmalarını sağlamaktır. Temel hedefimiz halkın kendini, kentini, ülkesini kendisinin yönetmesidir. Seçimler bizler açısından taktik ve talidir. Bu anlamıyla SMF belediyeci ve/veya seçim merkezli bir hareket değildir. Ne yerel ya da genel seçimleri hiçleştiren, onları yok sayan, bu araçların halkın örgütlenmesi ve siyasete katılmasındaki etkisini yadsıyan bir yaklaşımı benimsemekteyiz, ne de bu araçlara hak ettikleri değerden fazlasını vermeyi, onları temel amaç haline getirmeyi, bu araçları kutsayan bir anlayışı benimsemekteyiz. Tüm yönelim ve hedefimiz devrimin ve sosyalizmin inşasına yönelik halkın özne olması mücadelesidir.

SMF, tarihi kendisiyle başlatan anlayışlara karşı durur. Bizler tarihi kendimizle başlatmıyoruz. Veyahut yeni bir şeyler keşfettiğimizi iddia etmiyoruz. SMF tüm çalışmalarında olduğu gibi yerel yönetim çalışmalarında da kendisinden önceki ülke ve dünya deneyimlerine dayanmaktadır. Bizler dünya emekçi ve ezilen haklarının demokrasi, devrim ve sosyalizm mücadele deneyimlerini, kazanımlarını sahiplenmekte ve onları kendi tarihimiz olarak ifade etmekteyiz. Tüm demokrasi ve sosyalizm güçlerinin de SMF çalışmaları sonucu ortaya çıkan kazanımları kendi kazanımlarıymış gibi sahiplenmelerini beklemekteyiz. Yerel yönetim deneyimlerimizin mükemmel olduğunu iddia etmiyoruz. Bu süreç içerisinde nasıl kazanımlar sadece bireylere, temsilcilere, seçilmişlere ait değilse; hata ve eksiklikler de sadece kişilere ait değildir. Bu süreç içerisinde yerel yönetimlerimizde ortaya çıkan kazanımları, olumluluklar sahiplendiğimiz gibi, eksikliklerimizi ve hatalarımızı da görüyor, bu hataların üzerine giderek, onlarla yüzleşerek daha iyiyi inşa etme mücadelesinde ısrar ediyoruz.

Mart 2019 yerel seçimlerine Dersim’de beş merkezde kendi adaylarımızla katılacağımızı, yerel seçimlere yaklaştığımız bugünlerde adaylarımızın netleştiği bilgisini halkımıza duyurmaktan onur duyarız. Belediye başkanı adaylarımız;

Mazgirt:         Derya ÖZ

Pülümür:        Birgül ÇİÇEK ATEŞ

Merkez:          Fatih Mehmet MAÇOĞLU

Hozat:             Yılmaz CESUR

Ovacık:           Hayati GÜNGÖREN ‘dir.

SMF olarak; Mart 2019 yerel seçimlerinin yaklaştığı bugünlerde tüm devrimci, demokrat, yurtsever emekçi halkımızı Dersim’de sosyalist adayların etrafında kenetlenmeye, çalışmalara aktif şekilde katılmaya, desteklemeye ve ‘binlerce Dersim yaratma’ hedefiyle siyasal çalışmalarımızda yoğunlaşmaya davet ediyoruz.

Tüm Yönetim Meclislere!

Söz, Yetki, Karar Halkındır!

Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez!

 

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

07 Ocak 2019