Devrimci Demokratik Kamuoyuna ve Emekçi Halkımıza!

Devletin her dönem baskılarına maruz kalan kurumumuz Sosyalist Meclisler Federasyonu, farklı yerellerde uğradığı birçok siyasi operasyonlarla onlarca üyesini tutsak vermiş bulunmaktadır. Devrimci demokratik güçlerin tasfiye edilmesine yönelik sistemli bir şekilde uygulanan devlet terörünün bir parçası olarak, SMF bu siyasi baskıların açık hedeflerinden biridir. Federasyonumuza bağlı birçok dernek 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile AKP/Erdoğan diktatörlüğü tarafından keyfi bir şekilde kapatılmıştır. Bu süreçte birçok yoldaşımız kontra timleri tarafından kaçırılmış, tehdit, darp ve işkenceye maruz bırakılmıştır. SMF; tüm baskı, siyasi operasyonlara ve komplolara karşı fiili-meşru mücadele zemininden aldığı güçle siyasal çalışmalarına devam etmektedir.

SMF çalışmalarının bütününde dost güçleri birleştirme, ortak hareket etme, faşizme karşı emekçi ve ezilen halk kitlelerinin kazanımlarını koruma ve ilerletme temelinden hareket eder. Dün, bugün ve yarın için de bu yönelimimiz stratejiktir. İttifak politikamız gereği hiçbir kuruma dayatmada bulunmayız, hiçbir kurumun da dayatmasını kabul etmeyiz. İttifaklarımızda; propaganda ve ajitasyonda serbestliği, eylemde birliği savunuruz. Yerel yönetimleri kazandığımız bütün yerellerde o yereldeki demokrasi güçleri ve halkla ortak karar alarak, ortak hareket etmeye özen gösterdik. Gelinen aşamada Hozat ve Mazgirt deneyimlerimizin de etkisiyle SMF yerel yönetim çalışmalarının Ovacık üzerinden yarattığı etki ve ortaya çıkan somut ilerlemeler ülke kamuoyunun ilgisi ve bilgisi dahilindedir.

Bilindiği üzere kurumumuz 2004 yılından beri yerel seçimlere katılmaktadır. Süreç içerisinde Hozat, Mazgirt, Ovacık deneyimlerini yaşamış, Dersim merkez ilçede de küçümsenmeyecek önemli, ciddi ve kararlı bir çalışma örmüştür. Mart 2019 yerel seçimlerine de kendi programı ve gücü oranında katılacaktır. Devrimci demokratik kamuoyunun yakından takip ettiği ve medyada geniş yer bulan, halihazırda Ovacık Belediyesi başkanı olan yoldaşımız Fatih Mehmet Maçoğlu kurumumuza Dersim merkez belediye başkan adaylığı için başvuru yapmış bulunmaktadır. Yerel seçimler yaklaşırken Dersim merkez ve ilçelerinde kurumumuza birçok adaylık başvurusu yapılmış, adaylarla ilgili süreç devam etmekle birlikte, adaylıklarla ilgili son kararı Dersim halkı, ön seçimle kendisi belirleyecektir.

Ovacık Belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu’nun aday adaylığını açıklaması sonrası medya ve sosyal medyada olumlu-olumsuz bazı tepkiler ortaya çıkmıştır. Geniş emekçi halk kitleleri nezdinde olumlu karşılanan Fatih Mehmet Maçoğlu’nun aday adaylığı başvurusu, bazı kesimler tarafından da olumsuz karşılanmıştır. Özellikle sosyal medya üzerinden ifade edilen tepkiler, tepki olmayı ve siyasi değerlendirme yapmayı aşmış olup adeta kurumumuz ve aday adaylarımız üzerinden bir karalama kampanyasına dönüşerek, SMF yerel yönetimler çalışması boşa çıkarılmak istenmektedir.

Gelinen aşamada Mart 2019 yerel seçimleri öncesi, dost güçlerle ittifak görüşmelerimiz devam etmektedir. Son dönemde Federasyonumuza yönelik bazı çevreler tarafından karalama ve yıpratma çalışmaları yapıldığını gözlemlemekteyiz. Konuyla ilgili başta SMF üye ve taraftarlarımız olmak üzere devrimci demokratik kamuoyundan bu siyaset dışı, kör tartışmalara dahil olmamalarını, dost güçleri bölmeye ve yıpratmaya yönelik bu provokasyonlara prim vermemelerini talep etmekteyiz. Süreç içerisinde tüm gücümüzü, devrimin ve demokrasinin dost güçlerini birleştirmeye, emekçilerin siyasal, ekonomik ve sosyal hak ve talepleri ekseninde çalışmalarımızı yoğunlaştırmaya harcamalıyız.

SMF olarak, kurumumuz ve aday adaylarımıza yönelik karalama ve yıpratma çalışmalarına karşı sessiz kalmayacağımızı ifade eder, dost kurumların da bu konuda uyanık ve hassas olmalarını temenni ederiz.

 

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

16 Kasım 2018