Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri: Zamlar Geri Alınsın!

İçinde SMF’nin de bulunduğu Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri zamların geri alınması talebiyle Dersim Merkez’de yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, “Halk için güvenirliğini yitirmiş TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yıllık enflasyon oranını yüzde 48,69. Ama akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) yaptığı araştırmaya göre ise enflasyon oranı yüzde 114. TÜİK, çarşıdan pazardan, faturalardan habersizmiş gibi davranmaya devam ediyor. Zam yağmurları altında cebimize baktıkça gerçek enflasyonu biz, yani yaşam kavgası veren halkımız, üreticiler, işçiler, küçük esnaf, kadınlar ve gençler görüyor!” ifadelerine yer verildi.

Yoksulluk sınırının dört kişilik aile için 13 bin TL’ye çıktığı belirtilen açıklamada, “Çalışabilir nüfusun yüzde 14`ü işsizdir. Asgari ücretliye yapılan maaş zammı daha eline geçmeden enflasyona yenik düştü. Memur ve emekliye yapılan zamların ise esamesi okunamaz duruma geldi. Yapılan araştırmaya göre halkın 24 milyonu açlık, 50 milyonu yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Yani nüfusun 74 milyonu aç ve yoksul. Yani nüfusun %90’ı!” denildi.

Alın terimiz faturalara akıyor

On milyonlarca işçinin alın terinin faturalara aktığı vurgulanan açıklamanın devamı şöyle;

Yerli ve yabancı tekellerin rantını ve yüksek karını esas alan enerji politikalarının faturasını emekçi halk ve ülke ağır bir şekilde ödüyor. Yeni yıla elektrik faturalarını katlayan zamlarla girdik. Aldığı kararları tartışılmaz görüp burnundan kıl aldırmayan iktidar, yılbaşı gecesi elektriğe, kullanım miktarına göre kademeli zam yaparak krizin yükünü yine halkın üzerine yıktı. Yayılan hoşnutsuzluk ve tepkiler karşısında yılın başında yaptığı zamları üç hafta sonra gözden geçirmek zorunda kaldı. Ancak bu “Gözden geçirme” fatura başına 42 TL ile sınırlı kalınca “Gözden geçirme”de amacın, halkı rahatlatacak bir indirim değil “Göz boyama” olduğu açığa çıkmıştır. Elektrik zammı üstünden geçen 5 hafta sonra şimdi yapılan zamların ikici kez gözden geçirileceğine dair açıklamalar yapılmaktadır. Son yapılan açıklamalarda halkta beklenti yaratmaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir. AKP iktidarının bu sözde çözümleri, vatandaşları el yakan faturalardan kurtarmayacağı çok açık.

Dersim’de de vatandaşlar tasarruf için lambalarını yakmadıklarını, çamaşırlarını elde yıkmaya başladıklarını ifade ediyorlar! Esnaf, 3-4 katına çıkan faturalarını, dükkanlarının camlarına asmaya başladı. Ekonomik krizin etkisiyle ilimizde son zamanlarda intihar vakaları görmeye başladık. İşsizliğin çok yoğun olduğu bir ilde yaşıyoruz ve her gün her şeye gelen zamlarla birlikte açlık ve yoksulluk katlanılamaz hale geliyor.

Ülkenin, enerjide yüzde 70 dışa bağımlı olunduğunu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in kendisi açıkladı! Bu da gösteriyor ki enerjide dışa bağımlılığın bedeli halka kesiliyor! Bir grup sermayenin tekeline terk edilmiş zorunlu ihtiyaçların karşılığıyla vatandaşın emeği tekellerin hizmetine sunuluyor!

Bütün sektörlerde olduğu gibi enerjide dışa bağımlılığın nedeni de her fırsatta yerlilik-millilik söylemi ile milliyetçilik propagandası yapan iktidarın uyguladığı politikalardır.

Elektrik, doğalgaz ve diğer insani ihtiyaçların üretim ve dağıtımının tekellerin kâr ve rantı için piyasalaştırılıp sömürü alanı haline getirilmesiyle üretim, istihdam, insanca yaşam imkânları yok edilerek halk soğuk ve karanlık günlere mahkûm edilmektedir. Yoksuldan alıp zengine aktaran, ülkede yaşanan her bir sorunun faturasını işçi ve emekçiye kesen bu iktidar da bu düzen de çürümüştür, değişmelidir.

Yapılan açıklamada talepler sıralandı

Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri halka zamlara karşı mücadele etmeye çağırarak taleplerini şöyle sıraladı;

-İnsanca yaşayacak bir ücret için derhal tüm ücretlere ek zam yapılmalıdır.

-Elektrik, doğalgaz, telefon, internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalı, yoksulluk sınırının altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan her hane için doğalgaz, su, elektrik, telefon-internet hizmeti ücretsiz olmalıdır.

-Başta KDV olmak üzere, konutlarda faturaları kabartan vergi ve kesintiler kaldırılmalıdır.

-Faturaları ödeyecek geliri olamayan ailelerin elektriklerinin ve gazlarının kesilmesine son verilmeli bu faturalar hazine tarafından karşılanmalıdır.

-Enerji tekelleri bütün bu soygunun faturasını, bedelini ödemelidir. Hem geçmişe dönük ödenen faturaların hem de şu anki zararların karşılığını bu enerji tekelleri ve onların hissedarları ödemelidir.