Dersim Belediyesi: Tüm Kamuoyunun Projemizin Yanında Yer Almasını Bekliyoruz

Dersim Belediyesi, Dersim’de yapılacak Dersim Katı Atık Projesi’ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “2009 yılından itibaren belediyemiz tarafından ciddi emekler verilerek sürdürülen ve daha sonra İlçe Belediyelerinin de katılması ile genişleyen, Katı Atık sorununu bilimsel ve ekolojik temelde çözmeye yönelik projemiz olan; Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi ile ilgili güncel gelişmeleri halkımızın bilgisine sunmak isteriz.” denildi.

Açıklamanın devamında projenin tüm yükümlülüklerinin yerine getirildiği ifade edilerek, “Uzmanlar ve bağımsız kurum kuruluşlarca defalarca onaylanmış ve yakın zaman önce yatırım programına alınan projenin inşaat çalışmalarına 2022 yılı sonu itibariyle başlanması planlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Dersim Belediyesi’nin yapmış olduğu açıklama şöyle;

TMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, dava konusu edilen projemizle ilgili 2021 yılı Aralık ayı içerisinde; Mahkeme Bilirkişi Heyeti; Proje ile ilgili olumsuz görüşlerini ileten bir raporu dava dosyasına eklemişti. Kamuoyunda ‘55 Bin Ağaç’ kesilecek iddiası ile gündemleşen rapordaki gerçek dışı beyanlara dair, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyemizin itirazlarını içeren raporu mahkeme ve kamuoyunun bilgisine sunmuştuk.

Mahkeme Heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucu, bilirkişi raporundaki ‘iddiaların’ bilimsel ve teknik dayanaklardan yoksun olduğu gerekçesiyle rapor kabul edilmemiş ve bilirkişi heyetinden ‘somut, açık, bilimsel ve teknik gerekçeler ışığında yeni bir rapor sunmalarını istemiştir.

 ‘55 Bin Ağaç Kesilecek’ ve projeyle ilgili ifade edilen diğer iddialar geçmiş dönemlerde hazırlanmış bilimsel raporlarla örtüşmediğinden, bu ifadeler belediyemiz tarafından ciddiye alınmamış ve bilim ve tekniği rehber edinen tüm çevrelerden de bu beklenmiştir. Ancak köylüleri yönlendiren birkaç kişinin proje hakkında ve ağaç sayısı hakkında gerçeklik ile ilgisi olmayan şekilde sürekli açıklama yapmaları, hiçbir bilimsel, teknik ve yasal temeli olmadan kamuoyu nezdinde ‘55 bin ağaç’ kesileceği algısı yaratmaya çalışmaları ve ne yazık ki ortaya atılan bu rakamın bazı kurum ve kişiler tarafından ‘doğru bilgi’ olarak değerlendirilmesi ve kamuoyuna açıklamalar yapması nedeniyle, belediyemiz tarafından işin uzmanlarına tesis sahasındaki ağaç sayısı tespiti yaptırılmıştır.

Projenin iptalinin önümüzdeki en az 20 yılda kentimizin çöp sorununun artarak büyüteceği anlamına gelineceği bilindiği halde, bazı siyasi partilerin bilimsel ve yasal verileri görmezden gelerek ve herhangi bir bilimsel rapor sunmadan, projede yer değişikliğini talep ettikleri yönündeki açıklamaları ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmalarını büyük bir talihsizlik olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz.

Alanında uzman 3 Orman Mühendisi tarafından hazırlanan rapor belediyemize ulaşmış olup, raporda sahanın tamamında 6711 ağaç olduğu tespit edilmiştir. Tahsisi yapılan alanda özellikle ağaç yoğunluğunun fazla olduğu kısımlarda ağaç kesimi yapılmayacağı, ağaç kesiminin sadece tesis binalarının ve çöplerin depolanacağı kısımlarda yapılacağı göz önüne alınırsa kesimi yapılacak ağaç sayısının yaklaşık 4000 adet civarında olduğu net bir şekilde görülecektir. Yani kesimi yapılacak ağaç sayısı, ÇED raporunda verilen ağaç sayısındaki rakamla uygunluk göstermektedir ve bu rakam 55 bin sayısının %10 u bile değildir. Değil 4000, 1 ağacın dahi gereksiz yere kesilmesine karşı olduğumuzu fakat ekoloji biliminin bir bütün olarak fayda – zarar denklemi ile hareket ettiğini ve bizim de buna uygun projelerin yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

 

Belediyemiz sahip olduğu anlayış gereği, bilim ve tekniğin izinde, halkla birlikte faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu doğrultuda geçmiş dönemlerdeki yoğun emeklerle bugüne kadar gelen, ilimiz için elzem olan bu projeyi, hukuksal tüm haklarımızı kullanarak savunacağımızdan ve halkımızın hizmetine sunacağımızdan şüphemiz olmadığının bilinmesini isteriz.

Yer seçimi hakkında

Ayrıca yer seçiminin bilimsel ve yasal kriterlere uygun olduğunun tüm kamuoyu tarafından anlaşılabilmesi için yer seçimi ve projeye onay veren kurum kuruluşları paylaşmak isteriz.

Der – Kab (Tunceli-Pülümür-Nazımiye-Ovacık-Mazgirt-Hozat-Çemişgezek-Pertek Belediyeleri),

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü,

İl Mahalli Çevre Kurulu (DSİ, İl Tarım Müd., Sağlık İl Müd.),

Orman Bölge Müdürlüğü,

Milli Parklar Müdürlüğü,

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası,

TMMOB Tunceli İl Koordinasyonu,

10.Avrupa Birliği Delegasyonu,

11.Alanında Uzman Kişilerden Oluşan Bağımsız Uzman Heyet,

Bunların yanında kentimizdeki siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları birçok mimar, mühendis, şehir plancısı, avukat yer seçimi ve projeyi onaylamaktadır.

Bir yandan teknik, bilimsel, ekolojik ve yasal verileri dayanak olarak kullanarak yer seçimine onay veren bu kadar kurum ve kuruluş ile uzman bilirkişiler var iken, diğer yandan bilimsel, teknik ve yasal dayanakları olmadan ortaya attıkları iddialar ile köylülerimizi ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışan birkaç kişi.

Geçtiğimiz hafta bahse konu proje ile ilgili olarak; belirtilen alanda gerçekleştirilmesinde projenin iptaline neden olabilecek bir itirazlarının bulunmadığını kamuoyuna deklare eden TMMOB İl Koordinasyonunun değerli bileşenlerine teşekkür ederiz.

Tüm kamuoyunu; eksik ve yanlış bilgilendirmelerin yanında değil, bilimsel ve teknik kriterlere, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olduğu onaylanan projemizin yanında yer almasını bekliyor ve detaylı bilgilendirme için belediyemize davet ediyoruz.

Katı atık projesinin yapılacağı alana ilişkin teknik envanter raporu kamuoyu ile paylaşıldı

Dersim Belediyesi’nin yapmış olduğu açıklamasında ayrıca Katı Atık Bertaraf Projesi’nin yapılacağı alanda mühendislerin yapmış olduğu teknik envanter raporunu da paylaştı.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz