Dersim Belediyesi ile Genel İş Arasında Toplu Sözleşme

Dersim Belediyesi ile Devrimci İşçi Konfederasyonu Kurulu DİSK Genel-İş Sendikası yetkilileri arasında toplu iş sözleşmesi yapıldı. Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen sözleşme toplantısına Dersim Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay, DİSK-Genel İş Sendikası Şube Başkanı Şükran Yılmaz ve Sendika Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplu sözleşmeyle birlikte sendika üyesi bütün işçilerin almış oldukları günlük yevmiye ve sosyal haklarına 01.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere; %40 zam yapıldı.

Ayrıca 260 TL’nin altında bulunan yevmiyeler bu miktarın üstüne çıkarıldı.

Sözleşmeye KADIN ÖZGÜRLÜK VE YAŞAM Maddesine eklenmesine karar verildi. Sözleşmede yer alan bu maddeye göre;

 • İşyerleri ve şubeler düzeyinde karma gruplara toplumsal cinsiyet eğitimi verilmesi,
 • Toplu sözleşme taslakları oluşturulurken kadın işçilerin ihtiyaçlarının gözetilmesi ve kadın üyelerin fikirlerinin alınması,
 • İstanbul Sözleşmesi ve ILO 190 ile ilgili sendikal politika geliştirilmesi ve toplu sözleşme hükmü olarak konulması,
 • İşyeri ve şube kurullarında kadınların temsili,
 • Kadın işçilerin eşit temsiliyet ya da kota uygulamasıyla sendika yönetiminde temsilinin sağlanması,
 • Genel merkez düzeyinde kadın işçilerin psikolojik ve hukuki destek alabilecekleri bir kadına yönelik şiddet ve cinsel taciz birimi/hattının olması,
 • Kadın işçilere özgü sendikal ve kültürel-sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,
 • İşyerlerinde toplumsal cinsiyet eğitiminin işe alımlarda ve sistematik olarak sürdürülmesi,
 • İdari ve yönetici kadrolarda kadın sayısının artırılmasına yönelik sendikanın basınç oluşturması,
 • Cinsiyetçi iş bölümünün sonucu olarak erkek işi olarak görülen alanlara ilişkin kadınların eğitimi ve istihdamının teşvik edilmesi (şoför, güvenlik vs.),
 • Kişisel koruyucu donanım ve diğer araç-gereçlerin kadın işçilerin fizyolojik özellikleri doğrultusunda sağlanması,
 • Toplu sözleşme görüşmelerinde sendika temsilcileri arasında kadın işçilerin de eşit sayıda yer alması,
 • İşyerlerimizde kadın istihdam kotası konusunda eşitliğin sağlanması için basınç oluşturulması,
 • İşyeri düzeyinde mobbing kurullarının oluşturulması,
 • Ev içi şiddete uğrayan ve boşanan kadınların hukuki ve ekonomik olarak korunması.

Ayrıca eklenen Eğitim maddesine göre;

• Belediye, çalışanların ekonomik ve sosyal kültürlerini arttırmak, iş verimini yükseltmek, beden ve zihin sağlığını korumak ve birimler arası ilişkileri güçlendirmek için, mesai saatleri içinde, zorunlu katılım esasına dayanan eğitim toplantıları düzenler.