Dersim Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı İmzaladı

Dersim Belediyesi, kadın- erkek eşitliğini temel bir hak olarak ele alan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladı.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan söz konusu şartı imzalayan belediyelerin tüm yetki ve sorumluluk alanlarında bu hakkın hayata geçirilmesini taahhüt ederek, uygulanabilir, gerçekçi ve katılımcı bir “Yerel Eşitlik Eylem Planının” hazırlaması gerekiyor.

Eylül 2021’de başlayan ve Dersim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Toplumsal Eşitlik Birimi tarafından yürütülen Yerel Eylem Planı, Dersim Belediyesi Meclis’inde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca sivil toplum örgütleri ile gerçekleştirilen bir dizi toplantı neticesinde, Eylem Planı içeriği Dersimli kadınların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda katılımcı bir yöntemle oluşturuldu.  Tunceli Yerel Eşitlik Eylem Planı, eğitim, kentsel hizmetler, katılım, sağlık ve şiddet konu başlıklarında kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve faaliyetleri içeriyor.

Gazete Patika