Demokratik Sosyalist, Yurtsever Kurumlar Üzerindeki Gözaltı ve Tutuklama Terörüne Son!

OHAL kalkmasına rağmen OHAL’i fiili bir duruma dönüştüren mevcut iktidar, devrimci-demokratik basın ve kuruluşlar üzerinde süreklileşen bir terör uygulamaktadır. Keyfi ve kimi zaman gayri-resmi gözaltılar olağan bir duruma dönüştürülmek istenmektedir. Anayasal demokratik tüm hak ve hukuka tekabül eden ifade ve eylem özgürlüğü gereği geçmişte yapılmış olan gösteri ve mitinglere katılmak dahi bugün bir suçlama unsuruna dönüşmüştür.

Sosyalist Meclisler Federasyonu, HDP, ESP, Devrimci Parti, Partizan vb. birçok kurum artan baskı ve engellemelerle karşı karşıyadır. Keza devrimci sosyalist basın da bundan fazlasıyla nasibini almaktadır.

Son dönemlerde SMF üyelerine ve çevresine yönelik saldırılar yoğunlaşmıştır. Belli aralıklarla operasyonlar rutin hale getirilmiştir. Birçok yoldaşımız bu gözaltı teröründen sonra sudan bahanelerle tutuklanmıştır.

Gözaltı ve tutuklama terörüne karşı 05 Aralık 2018, saat 12:30 İHD İstanbul şubesinde basın açıklaması yapılacaktır.

Basın açıklamamıza duyarlı tüm dostlarımızı bekliyoruz.

 

Tarih: 05.12.2018

Saat: 12:30

Yer: İHD İstanbul Şubesi

 

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

04 Aralık 2018