Demokratik Haklar Federasyonu’ndan Sosyalist Meclisler Federasyonu’na, Sosyalizm Mücadelesini Yükseltiyoruz!

Devrimci, demokratik kamuoyu ve halklarımıza!

Demokratik Haklar Federasyonu(DHF) uzun ve sancılı bir süreci kapsayan merkezi kurultayını ‘’Kapitalizme ve Faşizme Karşı Sosyalizm Mücadelesinde Birleş’’ şiarı ile 9 Temmuz 2017 tarihinde başarıyla gerçekleştirerek sonuçlandırmıştır. OHAL sürecinin ağır baskı koşullarında gerçekleştirilen merkezi kurultayımızın kısa siyasal sonuçları ve kararları aşağıdaki gibidir. Kurultayımızın bütünlüklü sonuçları, program ve tüzük en kısa zaman dilimi içerisinde kitapçık haline getirilerek kamuoyuna sunulacaktır.

“Türkiye-Kuzey Kürdistan’da mevcut gerici siyasal iktidarla başta işçi sınıfı olmak üzere çeşitli ulus, milliyet, inanç ve cinsiyetlerden ezilen haklarımız arasındaki çelişki ve mücadele keskinleşerek devam ediyor. Uluslararası emperyalist sermayenin stratejik bir aktörü olan ‘TC’ devleti ve somut uygulayıcısı Erdoğan/AKP iktidarı kendi gerici sınıf çıkarlarına ve geleneksel kodlarına uygun olarak sınır tanımaz bir faşizm uygulamaktadır. Hiçbir aykırı sese tahammül etmeyen Erdoğan/AKP iktidarı bırakalım emekçilerden gelen muhalefeti kendi burjuva muhalefetini dahi her türlü kirli politika ve komplolarla susturmaya ve ezmeye çalışmaktadır. Fakat burjuva gerici siyasal iktidarın halklarımıza karşı yürütmüş olduğu bu düşkün savaş ve vahşet geçmişte olduğu gibi bugünde asla başarıya ulaşamayacaktır. Halklarımızın geçmişten bugünlere kadar uzanan tarihsel mücadele birikimleri ve ezilenleri mücadeleye kamçılayan sınıf çelişmelerinden çıkış alan direniş faşizmi ve barbarlığı yenecek ve tarihin çöplüğüne yollayacaktır.
Bu somut siyasal gerçeklerin zemininde mücadele yürüten ve toplumsal mücadele cephesinde önemli bir yer tutan devrimci dinamiklerden biri de Demokratik Haklar Federasyonu’dur. Tarihsel kökleri bu topraklardaki sınıf mücadelesinin birikimleri olan bütün devrimci, demokratik kazanımları tereddütsüz olarak sahiplenen hareketimiz de Demokratik Haklar Federasyonu zemininden sıçrayarak kendini yeni bir merhalede tanımlamış bulunmaktadır. Kuruluşundan günümüze kadar gerek toplumsal meselelere dair ortaya koymuş olduğu siyasal tavır ve gerekse de geliştirdiği politik ve pratik düzlemle toplumsal mücadelede yer edinen devrimci dinamiklerin başında gelen Demokratik Haklar Federasyonu kuruluşundan günümüze dek sistemin hedefi olmuş; faaliyetçileri ve kurumlarından yüzlercesi gözaltı ve tutuklanmalara maruz kalmış ve kurumları kapatılmıştır. Bu vesileyle Hapishanelerde tutsak bulunan başta üye ve taraftarlarımız olmak üzere tüm devrimci tutsakları da burada coşkuyla selamlıyoruz.

Toplumsal mücadelenin çelişkili ve dinamik bir olgu olarak sürekli ilerleyerek geliştiği ve bilimsel sosyalizmin bir dogma değil eylem kılavuzu olduğu perspektifi ile hareket eden Demokratik Haklar Federasyonu bu bilimsel rotayı kendisine eksen alarak sürekli değişen ve ilerleyen toplumsal çelişkiler ve mücadelenin ihtiyaçlarına uygun olarak kendini sürekli yenileyerek bugünlere gelmiştir. İşte Demokratik Haklar Federasyonu’nun yaklaşık olarak iki yılı bulan ve OHAL sürecinin bütün ağır baskı koşulları altında gerçekleştirdiği kurultay süreci tamamen bu devrimci düzlemde ele alınarak sonuçlandırılmıştır.

Demokratik Haklar Federasyonu’nun şimdiye kadar kendisine eksen alarak üzerinde yürüdüğü yeni demokratik devrim ve bu zeminde olgunlaşan demokratik haklar mücadelesinin gelinen aşamada tali duruma düştüğü ve tüm toplumsal çelişkilere damgasını vuran asıl öğrenin kapitalist üretim ilişkilerinin olduğu bilimsel gerçekliği ile antikapitalist mücadele perspektifini merkeze koymuş ve bu çelişkilerin çözüm adresi olarak sosyalizm’i eksen alan yeni bir programla toplumsal mücadeledeki siyasal hattını ve iddiasını daha da güçlendirerek bilimsel bir rotaya oturtmuştur. Demokratik Haklar Federasyonu’nun uzun ve sancılı bir süreci kapsayan merkezi kurultayının bütün siyasal içeriği ve yoğun bir tartışma süreci sonucunda olgunlaşarak merkezileşen programının ana teması yukarıda kısaca vurgulamaya çalıştığımız antikapitalist, antiemperyalist ve antifaşist mücadele hattını merkeze koyan, sosyal dönüşüm ve değişimde kitlelerin rolünü esas alan ve sosyalizmi ilk hedef olarak benimseyen bir programı esas alan siyasal bir düzleme çıkış almıştır.

Demokratik Haklar Federasyonu’ndan Sosyalist Meclisler Federasyonu’na sosyalizm mücadelesini yükseltiyoruz!
9 Temmuz 2017’de OHAL sürecinin ağır baskı koşuları altında başarılı bir şekilde sonuçlanan merkezi kurultayımızın önemli kararlarından biri de bu nedenle isim değişikliği olmuştur. Öz ve biçim arasındaki diyalektik bağı mücadelesinin eksenine oturtmaya çalışan Demokratik Haklar Federasyonu merkezi kurultayının ana ekseni olan sosyalizm programına uygun olarak ismini de değiştirmiştir. Kendi kitlesi başta olmak üzere ulaşabildiği en geniş emekçi kitlesiyle yürütmüş olduğu yoğun tartışma süreci sonucunda olgunlaştırdığı ve merkezi kurultayda onaylanarak karara bağlanan yeni ismimiz Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF) olmuştur. Sosyalist Meclisler Federasyonu, Demokratik Haklar Federasyonunun üzerinde yükseldiği ve ağır bedeller, yoğun emek ve birikimlerle bugünlere kadar taşıdığı devrimci mücadelenin ve kendisine tarihsel miras olarak kabul ettiği ezilenlerin haklı ve meşru mücadelesinin daha ileri bir düzeyde temsilini ifade eden devrimci ve sosyalist bir mücadele platformudur.

Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF) olarak tüm kitleleri faşizme, kapitalizme, emperyalizme ve her türden gericiliğe karşı Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF)’nun bilimsel sosyalizm zemininde birleşmeye ve halklarımızın özgürlük ve kurtuluş mücadelesini birlikte yükseltmeye çağırıyoruz’’

Yaşasın Sosyalist Meclisler Federasyonu!
Yaşasın Sosyalizm Mücadelemiz!
Kahrolsun Faşizm, Kapitalizm, Emperyalizm ve Her Türden Gericilik!

Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF)
19 Temmuz 2017