Dayanışmayı Büyütelim!

Dünyada ve ülkemizde giderek yayılan COVID-19 virüsü sağlık sorunu dışında önemli oranda ekonomik, siyasal, sosyal ve psikolojik sorunları da arttırmış durumdadır. Hastalananların ve yaşamını yitirenlerin yanında önemli oranda hak gaspları, hukuksuzluklar, işsizlik ve yoksulluk da artmaktadır.

Kapitalizm ve iktidarları patronları için ekonomi paketleri açıklayıp kampanyalar düzenlerken, salgından kaynaklı ortaya çıkan sağlık ve ekonomi sonuçlarından en çok etkilenen kesimler de haliyle biz yoksullar olmaktayız. Doğayı, insanlığı yoksullaştıran, dünyadaki baskı ve sömürünün yaratıcısı olan kapitalist sistemin kendisi ve sonuçlarına yönelik mücadele yürütürken diğer taraftan da ezilenler olarak kendi ekonomik, sosyal ve siyasal dayanışmamızı da örmemiz bir zorunluluktur.

SMF olarak virüsün ilk günlerinden bu yana bulunduğumuz alanlarda çeşitli dayanışmalar yürütüyoruz. Fakat süreç ilerledikçe hem sosyal, hem siyasal, hem de ekonomik alanda dayanışmayı daha da güçlendirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Federasyonumuzun komisyonları başta olmak üzere gönüllülerimizin bulunduğu tüm şehirlerde, yerel yönetimler, sendikalar, meslek örgütleri, kooperatifler, mahalle örgütlenmeleri, inanç kurumları, yöre dernekleri gibi alanlarda tüm olanaklarımızı birleştirerek birlikte çalışabileceğimiz tüm kesimlerle işçi ve emekçilerin dayanışmasını örmemiz bugün en önemli ihtiyacımızdır.

Bilim çevrelerinin önerileri doğrultusunda kendimizi ve çevremizi koruyan önlemleri alarak, dışarı çıkamayan insanlarla, sağlık emekçileriyle, hak gaspına uğrayan işçi ve emekçilerle, hapishanedeki tutsaklarla, kadınlarla, LGBTİ+’larla ve tüm ezilen kesimlerle her zamankinden daha fazla dayanışma içine girmeliyiz. Yoldaşlarımız ve dostlarımızla olanaklarımızı kolektifleştirerek, ihtiyacı olan kesimlerin gıda, dezenfektan, maske gibi ihtiyaçları karşılama temelinde dayanışma çalışmaları yürütmeliyiz.

SMF olarak olanaklarımız oranında sürece kolektif bir bilinçle cevap olmak için, sesimizi ulaştırdığımız herkesi maddi olanakları doğrultusunda gıda paylaşımı başta olmak üzere, evinden çıkamayan yaşlı komşularımızdan tutalım da, sokakta yaşayan hayvanlara kadar dayanışma içinde olmaya, fiziki mesafe ve diğer önlemleri kesinlikle gözardı etmeden olanaklarımızı paylaşmaya davet ediyoruz. Tüm halkımızı dayanışma ağımız kapsamında sürece destek olmaya çağırıyoruz.

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

07 Nisan 2020