Sosyalist Meclisler Federasyonu, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet toplumundan kaynaklanan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için mücadele yürüten anti-kapitalist, anti-emperyalist, anti-faşist, anti-cinsiyetçi, anti-türcü, anti-şovenist nitelikte sosyalist bir kitle örgütüdür.

Federasyonumuz tarihi kendisiyle başlatan anlayışları kesinlikle reddeder. Dünyada ve coğrafyamızda insanlık tarihi boyunca özgürlük, tam hak eşitliği, demokrasi ve sosyalizm uğruna sürdürülen tüm mücadeleleri geçmişi olarak kabul eder ve sahiplenir. Kendi bağımsız örgütlenmesi ve programıyla mücadelesini yürütürken işçi ve emekçilerin hakları için mücadele yürüten diğer kurumlarla ortak mücadeleyi benimser. Çeşitli ulus, milliyet ve inançlara mensup işçi ve emekçilerin ortak mücadele araçlarını savunur. Tarihte ilkeli temelde kurulan bütün eylem birliklerini mücadele deneyimi olarak görür ve sahiplenir.

Sosyalist Meclisler Federasyonu, ulus, inanç, cinsiyet ve renklerin tam hak eşitliğini sınıfsal bir perspektifle ele alır ve tüm ezilen kimliklerin tarihsel mücadelesini sınıf mücadelesinin bir parçası ve kazanımı olarak görür ve sahiplenir. Ancak ezen sınıfların iktidarını devirmeyi hedefleyen bir mücadelenin başarıyla sonuçlanmasıyla ezilenlerin özgürleşebileceğine inanır.

Sosyalist Meclisler Federasyonu, toplumsal dönüşümün sağlanması ve sürdürülmesinin kitlelerin eseri olduğunu bilir ve sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya mücadelesinin başarıya ulaşmasının ancak kitlelerin örgütlenerek harekete geçmesiyle mümkün olacağını savunur. Bu çerçevede tarihte demokratik haklar, yeni demokrasi ve sosyalizm için sürdürülen mücadelelerde ortaya çıkmış olan kendiliğinden ya da bilinçli gelişen kitle hareketlerini geçmişi olarak görür ve sahiplenir.

Federasyonumuz, kâr amaçlı üretime dayalı kapitalist-emperyalist sistemi yaşadığımız bütün eşitsizliklerin ve çelişkilerin kaynağı olarak görür ve bundan kurtuluşun tek alternatifinin sosyalizm olduğunu savunur.