Baskılar, Engellemeler, Saldırı Ve Tehditler Halkın Seferberliğini Ve Dayanışmasını Engelleyemez!

Deprem sonrası yaşanan büyük yıkımın sorumlusu olan AKP/MHP iktidarı, halkı ölüme ve kendi kaderine terk etmiş durumdadır. Üç gündür ortada olmayan iktidar ve devlet, tüm ağır koşullara ve engellemelere rağmen olağanüstü bir çaba, emek, dayanışma ve seferberlikle halkın yanında olan ve yaralarını sarmaya çalışan halkı ve örgütlü devrimci, demokratik dinamikleri hedef alarak, tehdit ederek ortaya çıkmıştır. Suçüstü yakalanmanın ve teşhir olmanın öfkesiyle halkı tehdit eden ve öfke kusan Erdoğan’ın halk düşmanı yüzü bir kez daha ortaya serilmiştir. Üç gündür hiçbir şey yapmayan ve halkı ölüme ve yıkıma mahkum eden Erdoğan ve iktidarı ilan ettiği OHAL ile halkın dayanışmasına ve seferberliğine tahammül etmeyerek engellemeye çalışmaktadır.

Enkazın altında kalan tüm çürümüşlüğü ve kokuşmuşluğuyla iktidar ve kapitalist sömürü sistemidir!

Yaşanan deprem sonrası oluşan büyük yıkım bir kez daha AKP/MHP iktidarı ve kapitalist sömürü sisteminin gerçek yüzünü ve halk düşmanı sınıfsal karakterini tescillemiştir. Enkazın altında kalan tüm çürümüşlüğü ve kokuşmuşluğuyla iktidar ve kapitalist sömürü sistemidir. Halka sömürü, savaş, açlık ve yoksulluk dayatarak ülkeyi yıkıma sürükleyen AKP/MHP iktidarı yarattığı sonuçları bakımından bizzat sorumlu olduğu depremde de halkımızı kendi kaderine ve ölüme terk etmiştir.

Hiçbir engelleme, saldırı ve tehdit halk seferberliğini ve dayanışmasını engelleyemez. Halkın örgütlü gücü karşısında hiçbir zorbanın ve engelin hükmü yoktur. Tüm ağır koşullar ve engellemelere rağmen halkımız ve onun örgütlü kuvvetleri olan devrimci, demokratik güçler ve bütün toplumsal mücadele dinamikleri olağanüstü bir seferberlik ve dayanışmayla halkın yaralarını sarmaya çalışmaktadır.

Bizi kurtaracak olan kendi kollarımızdır. Bir kez daha tüm halkımızı emek seferberliği ve dayanışma çalışmalarına katılmaya, seferber olmaya ve yaralarımızı birlikte sarmaya çağırıyoruz.

 

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

8 Şubat 2023