Başkan Gonzalo Ölümsüzleşti: Dünya Proletaryası Onun Bıraktığı Boşluğu Dolduracaktır!

Enternasyonal proletaryanın komünist önderlerinden ve Peru Komünist Partisi başkanı Abimael Guzman 29 yıldır ağır tecrit koşulları altında tutulduğu hücresinde yaşamını yitirerek ölümsüzleşti.

Enternasyonal proletaryanın kızıl bayrağını And dağlarında dalgalandıran Peru Komünist Partisi lideri Başkan Gonzalo, ABD işbirlikçisi faşist Peru devletine karşı geliştirdiği devrimci savaşla bir bütün Amerika kıtası başta olmak üzere, dünya işçi sınıfına ve ezilen halklara umut olurken; Peru hakim sınıfları ve dünya gericiliğinin ise korkulu rüyası olmuştu. Bu stratejik tehlike ve korkunun bir sonucu olarak Başkan Gonzalo, 12 Eylül 1992 yılında CIA’nın başını çektiği uluslararası bir operasyonla Peru’nun başkenti Lima’da tutsak düştü.

Gonzalo’nun tutsak düşmesini büyük bir zafer olarak, psikolojik bir savaşa çevirmeye çalışan ABD emperyalizmi ve işbirlikçisi faşist Peru devletinin sevinci çok kısa sürecektir. Demir kafes içerisinde kamuoyunun karşısına çıkartılan Başkan Gonzalo, yumrukları havada bir şekilde haykırarak dünya gericiliğini yargılarken, enternasyonal proletaryanın ve MLM’nin yenilmezliğini ve mutlaka zafere ulaşacağını haykırıyordu.

Başkan Gonzalo, tutsak düşmesini bir yenilgi olarak değerlendiren anlayışlara karşı şu tarihi cevabı veriyordu;

“Bu tutuklanma olayının bir yenilgi olduğunu söyleyenler, rüya görmeye devam edin! Bu tarihi dönemeçte görevlerimizi yerine getirmek ve ilerlemek için tüm gücümüzü ortaya koymalıyız. Yeni cepheler ve zaferler kazanmalıyız. Bunlara muktediriz, çünkü bizler komünistiz.”

29 yıldır ağır tecrit koşulları altında tek kişilik hücrede tutulan ve ailesi de dahil olmak üzere hiç kimseyle görüştürülmeyen Başkan Gonzalo’nun yaşamını yitirmesinin sorumlusu faşist Peru devleti ve ABD emperyalizmdir.

Ağır tecrit koşulları, psikolojik savaş ve her türlü manipülasyonlara karşın asla geri adım atmayan Başkan Gonzalo, ölümsüzleştiği ana kadar enternasyonal proletaryanın ve MLM biliminin tereddütsüz savunucusu olmuştur.

Enternasyonal proletaryanın ışık saçan bu zihni; tarihten, Peru işçi sınıfı ve halkından; Peru Komünist Partisi’nden aldığı güç ve onların komünizme ilerleyişine duyduğu güvenle inşa ettiği büyük komünist irade; ezilenlere ve komünizm mücadelesinde ısrar edenlere söndürülemez ışıklı bir miras bırakarak organik yaşamdan ayrıldı. Başkan Gonzalo söz konusu olduğunda, komünistlerin çıkarması gereken ders şudur: emperyalist entelijansiya, “Guzman dünya sisteminin siyasetini anlayan tek komünisttir” diyerek onu yerin dibine göndermenin gerekçesini ortaya koyarken, ters orantılı bir paradoks olarak, Peru Komünist Partisi, onun çelik kafeste kararlılık ve sadelikle ortaya koyduğu stratejiyi, taktiği ve acil siyasal yönelimi anlamadı. Dünya komünist hareketi bir acı duyacaksa tam da burada duymalı ve asla bu ağır hataları tekrarlamamalıdır. Zira, Gozalo’nun 30 yıllık tutsaklığında Peru Komünist Partisi’nin ağır payı, o kafes manifestosunu anlamamak oldu.

Onun bıraktığı boşluğu dolduracak olan komünizm için mücadele ısrarıdır. Gonzalolar şimdiden sonra daha çok mücadele yaşamına doğacaktır… Peru işçi sınıfı ve ezilen halkının özgürleşmesi için Gonzalo yoldaşın mirası yeterli bir silahtır ve Peru komünistleri bu silahı ateşlemeyi öğrenecektir!

Başkan Gonzalo Ölümsüzdür!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm!

 

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

12 Eylül 2021