Ankara’da “Tek Tipe Karşı Dayanışma İnisiyatifi” Kuruldu

Ankara’da 696 sayılı KHK ile getirilen tek tip elbiseye karşı “Tek Tipe Karşı Dayanışma İnisiyatifi” kuruldu. İHD Ankara Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında inisiyatif adına açıklamayı Evin Konuk yaptı.

Konuk, AKP iktidarının OHAL sürecinde çıkardığı KHK’ler ile yaşamı tek tipleştirmeye çalıştığını söyledi. Konuk, “KHK siyasi mahpusların mahkemeye çıkartılırken badem kurusu ya da gri tulumlar giymesini, kadın tutuklu ve hükümlülerin giyeceği tek tip elbiselerin tulum şeklinde olmayabileceğini belirtiyor” diye konuştu.

“Yasa çekilene kadar mücadele edeceğiz”

Tek tipi kabul etmeyeceklerini söyleyen Konuk, “ Tek tip elbise bir damgalama aracıdır. ‘Tek tip’ giydirilmek istenen siyasi mahpuslar toplum nezdinde ‘suçlu’ olarak damgalanmak isteniyor. Ayrımcılık yasağının ihlalidir. Kişiyi kimliksizleştirmeyi, kişiliğini ezmeyi amaçlayan bir araçtır. Kötü muamele işkence yasağının ihlalidir. ‘Tek tip’ elbise 12 Eylül darbecilerinin uygulamasıdır. Üst üste verilen disiplin cezalarıyla mahpusların infazlarının yanmasına ve şartlı tahliye haklarının ellerinden alınmasına neden olacaktır. Politik bir saldırı aracıdır. Toplumun tamamına dayatılan ‘tek tipçiliği’ benimsetme aracıdır” dedi.

Yasa geri çekilene kadar mücadele edeceklerini belirten Konuk, “Siyasi mahpuslarla dayanışma içinde olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz. ‘Tek tip’ elbise işkencesini 12 Eylül’den, Guantanamo’dan tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İmzacı kurumlar 

İnisiyatifin imzası olan kurumlar ise şöyle: Ankara Tabip Odası (ATO), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, Özgürlükçü Hukukçular Platformu Ankara Şubesi, Alevi ve Bektaşi Federasyonu, Alınteri, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Barış Anneleri, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ankara İl  Örgütü, Deli Dalgalar İnsiyatifi, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Dersimliler Derneği Ankara Şubesi, Devrimci 78’liler Federasyonu, Devrimci Parti Ankara İl Örgütü, Devrimci Proletarya, Emekçi Hareket Partisi, EMEP Ankara İl Örgütü, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Ankara İl Örgütü, Halkevleri, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ankara İl Meclisi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara İl Örgütü,  Kaldıraç Ankara, KESK Şubeler Platformu, Partizan, Pir Sultan Abdal Ankara Şubesi, Sokak Akademisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), TUHAD FED Ankara Şubesi.

 

Gazete Patika