7 Kurumdan Emek ve Meslek Örgütlerine Ziyaret

EMEP, EHP, Halkevleri, HDP, SMF, TİP ve TÖP’ten oluşan siyasi kurumlar ortak mücadele perspektifi üzerine tartışmalar yürütmek ve ortak mücadeleyi yaygınlaştırmak için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’ye ziyaretler gerçekleştirdi. 29 Mart tarihinde Ankara’da KESK ile, 31 Mart tarihinde İstanbul’da DİSK ile ve aynı gün Ankara’da TTB ile görüşen heyet son olarak 01 Nisan tarihinde Ankara’da TMMOB ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerde birleşik mücadelenin en geniş biçimiyle ele alınması, ortaklıkların arttırılması, emek alanında sürdürülen hak arayışlarının güçlendirilmesi, yaklaşan 1 Mayıs’ın en kitlesel ve birleşik bir şekilde örgütlenmesine yönelik karşılıklı fikirler ifade edildi.

Emek ve demokrasi mücadelesinde, sendika ve meslek örgütlerinin önemli ve belirleyici bir konuma sahip olduğunun ifade edildiği görüşmelerde, iktidar tarafından artan baskıların bir hedefinin de sendikalar ve meslek örgütleri olduğu ifade edilerek, ortak mücadelenin tüm alanlarda genel bir anlayışa dönüştürülmesi üzerine görüşler belirtildi.

 

KESK

 

DİSK

 

TTB

 

TMMOB