3.Havalimanı İşçileriyle Dayanışmayı Büyütelim

3.Havalimanı’ndaki insanlık dışı yaşama ve çalışma koşullarına başkaldıran 600 işçinin 20’si ve bu haklı isyana omuz veren 4 sendika yöneticimiz tutuklandı. Yine aynı isyana destek vermek için ‘ıslık çalan’ 3 işçi arkadaşımız daha gözaltına alındı. 3. Havalimanı’ndaki kölelik koşullarına karşı doğan isyanın bastırılması amacıyla işçilerin sorgu odalarına çekildiklerini; direnişe katıldığı belirlenen işçilerin ayıklanarak işten çıkarıldıklarını; şantiyede polis, jandarma bunların yanında toma ve akreplerin cirit attığını da hepimiz biliyoruz.

Ancak bizler, 3. Havalimanı şantiyesindeki hala devam etmekte olan hak ihlallerine karşı isyanımızı günbegün büyüteceğiz. Bu bağlamda; sendika, devrimci kurum, basın, siyasi parti ve milletvekilleri, kısaca kalbi 3. Havalimanı ile atan tüm destekçileri dayanışmaya çağırıyoruz.

Bu duyuruyu yapmak üzere bugün saat 13:00’da Disk Genel Merkez Binası’nda DevYapı-İş ve İYİ-Sen ile birlikte düzenlediğimiz basın toplantısının metnini kamuoyuyla paylaşıp, imzacı ve destekçi olmak isteyen herkesi irtibat kurmaya davet ediyoruz!

—-

3.Havalimanı’nda iş cinayetlerine, kölece çalışmaya, insanlık dışı barınma-beslenme-ulaşım koşullarına, ücretlerin ödenmemesine, sigorta primlerinin eksik yatırılmasına, aşağılanma ve horlanmaya karşı biriken öfkelerini, direnme haklarını kullanarak ifade eden arkadaşlarımızın 600’den fazlası gözaltına alındı. Günlerce gözaltında tutuldu, şiddete, baskı ve sindirme yöntemlerine maruz kaldıktan sonra önemli bir kısmı serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan ve aralarında dört İnşaat-İş yöneticisinin de bulunduğu 24 işçi arkadaşımız tutuklanarak önce Metris Cezaevi’ne oradan da Silivri’ye götürüldü.

Son derece haklı ve meşru talepler için direnme haklarını kullanan arkadaşlarımız özgürlüklerinden, çalışma haklarından mahrum bırakıldılar. Onlarla birlikte aileleri de mağdur edildi.

Biz imzacı sendikalar olarak işçi arkadaşlarımızın tutuklanmasını işçilerin haklı taleplerine ve örgütlenme hakkına yapılmış bir saldırı olarak görüyor, tutuklanan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 3.Havalimanında inşaat işçilerine dayatılan kölelik şartlarını reddediyor, barınma, ulaşım, güvenli ve güvenceli çalışma taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini bir kez daha talep ediyoruz. Bu taleplerin ayrıca bir suç duyurusu olduğunu, 3. Havalimanında asıl patronların yargılanması gerektiğini belirtiyoruz.

Başta sendikalar olmak üzere emekten ve işçi sınıfı mücadelesinden yana olan aydınları, meslek ve demokratik kitle örgütleri ile siyasi partileri, havalimanı işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz.

 

İmzacı Kurumlar:

DİSK

KESK

TMMOB

TTB

Gıda-İş

Limter-İş

Sine-Sen

Emekliler Dayanışma Sendikası

Genç İşçi Derneği

Emekçiler Derneği

Alınteri

Adalar Demokrasi Meclisi

Birleşik Devrimci Parti

Demokratik Bölgeler Partisi

Demokratik Toplum Kongresi

Demokrasi İçin Birlik

Devrimci Anarşist Faaliyet

Devrimci Hareket

Diyalog Grubu

Emekçi Hareket Partisi

Emek Partisi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi

Halkların Demokratik Kongresi

Halkların Demokratik Partisi

Halkların Demokratik Partisi Gençlik Meclisleri

Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisleri

Mücadele Birliği Platformu

Partizan

Sosyalist Meclisler Federasyonu

Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Yeni Demokrat Gençlik

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Yurttaş Girişimi

78’liler Girişimi