Defne Oluşum Meclisi Kuruluş Deklarasyonunu Açıkladı

Antakya’da Hatay Gazeteciler Cemiyeti’nde kuruluşunu kamuoyuna deklare eden Defne Oluşum Meclisi, “Yaşamın her alanında yeraltı, yerüstü canlılığı bilimsel akademik yöntemlerle tanımlayarak yaşanabilir, sürdürülebilir alanlar açmak ve korumak, toplumun yeri geldiğinde tek tek bireylerin ekonomik, sosyal ve yaşamsal sorunlarının çözümünde hep birlikte hareket edecek dayanışmacı bilinci kurmak halkın içinde halkla birlikte mücadele etmek şiarı ile bir araya geldik”

Defne Oluşum Meclisi adına deklarasyon metnini okuyan Hülya Kavuk, “Yerel yönetimlerde  “söz, yetki, karar”ın halkta olması için somut çalışmalar yapmak, demokratik, katılımcı ve özgür bir toplum duyarlılığı oluşturmak; dilimizi, kültürümüzü, anadilimizi sanatsal eylemsellikler üreterek kalıcılaştırmak ve yaygınlaştırmak; yaşamın her alanında yeraltı, yerüstü canlılığı bilimsel akademik yöntemlerle tanımlayarak yaşanabilir, sürdürülebilir alanlar açmak ve korumak, toplumun yeri geldiğinde tek tek bireylerin ekonomik, sosyal ve yaşamsal sorunlarının çözümünde hep birlikte hareket edecek dayanışmacı bilinci kurmak halkın içinde halkla birlikte mücadele etmek şiarı ile bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

Kavuk, “Kentsel yaşamı geliştirecek projeleri, kurumlar ve meslek örgütleriyle birlikte hayata geçirecek çalışmaları yapacak, kentimizin deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı hazırlıksız olduğu bilinciyle, yerel yönetimleri bir an önce harekete geçirmeye, afetler yaşanmadan tedbir almalarını sağlamaya çalışacağız” diye belirtti.

Son günlerde dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde yaşanan doğal afetler; iklim krizi, doğanın rant uğruna acımasızca talan edilmesi sonucu meydana geldiğini belirten Kavuk, “Türkiye, 2016 yılında Paris iklim antlaşmasını onayladığı halde, henüz taraf olmamış, katı ve fosil yakıt tüketiminin sınırlandırılması konusunda hiçbir adım atmamıştır! İlimiz sınırları içinde üç adet termik santral kurma girişimi, yaşanması muhtemel iklim felaketinin habercisi niteliğindedir”

Rant uğruna canlıların yaşam alanları yok edilmektedir

Doğamıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkacak, iklim krizine dikkat çekme çalışmaları yapacaklarını ifade eden Kavuk, “Maden çıkarma gerekçesiyle, Arsuz İlçesinde, Defne İlçesinin neredeyse üçte biri kadar yüzölçümüne sahip ormanlık alanın yok edilmek istenmesi kabul edilemez. Arsuz halkıyla dayanışıyor, doğayı ve yaşamı savunuyoruz. Pandemi krizi, doğa talanı yetmezmiş gibi göçmen düşmanı politikalarla göçmenler ötekileştirilmekte, halklar birbirine düşman edilmektedir.”

Kavuk, Defne topraklarına gönül vermiş tüm dostlarımızı sesimize ses, gücümüze güç katmaya davet ediyoruz. Sadece bölünmüş olduğumuz kadar zayıf ancak birleştiğimiz kadar güçlüyüz çağrısında bulundu.

Defne Oluşum Meclisi İlkeleri

 • Defne Oluşum Meclisi, belirlenen ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelen; Bireyler, Mücadele dinamikleri ve Mahalle Meclisleri Temsilcilerinden oluşur.
 • Defne Oluşum Meclisi, en üst yönetim organıdır ve içinde yer alan bileşenlere karşı sorumludur.
 • Defne Oluşum Meclisinin alt örgütlenmeleri mahallelerde kurulacak yerel meclislerdir. Yerel meclisler toplumsal, politik ve yerel sorunların açığa çıkarılması ve çözülmesi noktasında bir araya gelen kesimlerden oluşur. Bu noktada kadın, özel gereksinimli bireyler, gençlik çalışma ve örgütlenmesi özel bir yer tutar.
 • Defne Oluşum Meclisi her türlü nefret ve cinsiyetçi söylemlere karşı durur.
 • Meclisin önüne çıkacak sorunların çözümünde demokratiklik ilkesi temel alınacaktır.
 • Önümüze çıkacak yerel seçimler karşısında aday gösterip göstermeme, aday destekleme veya aday ve meclis üyelerinin belirlenmesi noktasında demokratiklik ilkesi temel alınacaktır. Gösterilen adayların kazanması durumunda Defne Oluşum Meclisi, başkan ve meclisin doğru zeminde çalışması ve desteklenmesi görevini üstlenecektir.
 • Defne Oluşum Meclisi, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim modelinin hayata geçirilmesi için çalışır. Demokratik yaşam, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Defne Oluşum Meclisi, Mahalle Meclisleri, Meslek Odaları, Sol Demokratik Yapılar ve bireylerin karar alma süreçlerine etkin katılımıyla oluşturulacaktır. Açıklık, şeffaflık ve katılımcılık en temel ilkeler olacaktır.
 • Antakya’dan koparılarak ilçe yapılan Defne ilçesi; yönetimsel, kentsel, kültürel, tarihsel ve çevresel sorunlarla karşı karşıyadır. Evrensel çerçevede ele alındığında tüm yerel örgütlenmeler, yaşanılan yerlerde var olan sorunların gündemleştirilmesi ve çözümü için çalışırlar.
 • Defne Oluşum Meclisi; kentsel yaşamı geliştirecek, kentte yaşayan insanların huzuru ve mutluluğu için gerekli olan projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için, ilgili meslek odalarıyla ortak çalışmalar yürütür.
 • Defne Oluşum Meclisi; insanların sağlıklı gıdaya ve temiz suya düşük ücretlerle ulaşabilmesi, tarih, inanç ve gastronomi turizminin geliştirilmesi, kooperatifçilik konularında gerekli çalışmaları yapar.
 • Defne Oluşum Meclisi; dili yaşatacak ve geliştirecek, tarihi ve kültürel değerleri koruyacak politikaların yaşama geçirilmesini hedefler.

İmzacılar

Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Emek Partisi, Sol Parti, Anadolu Kültür Ve Araştırma Derneği, Mücadele Birliği Platformu, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Partizan Okurları ve Bireyler; Adnan Özçelik,  Hasan Nurlu, Salman Altınöz,  Hikmet Özgün,  Metin Davutoğlu, Yemen Tüner, İsmail Altınöz