‘2 Eylül 1 Mayıs Mahallesi Kuruluş Festivaline İlişkin Açıklamamızdır!’

Yıllardır emek verdiğimiz, örgütleyicisi olduğumuz ve geleneksel olarak her yıl yapılan 2 Eylül 1 Mayıs Mahallesi Kuruluş Festivali bu yılda kamuoyuna açıklandığı üzere 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacaktı. Fakat, AKP-MHP faşist iktidarı topyekun olarak toplumsal mücadeleye saldırılarının bir parçası olarak festivalin kamuoyuna deklere edilen muhtevada ve Deniz Gezmiş Parkında yapılmasına yasak getirerek engellemiştir. Yasak kararı üzerine durumu değerlendiren Festival Tertip Komitesi, somut koşulları dikkate alarak festivalin daha önceki yıllarda yapıldığı gibi 1 Mayıs Mahallesinde bulunan İnanç merkezli bir demokratik kitle örgütünün bahçesinde yapılması noktasında bir konsensüse vararak, durumu ilgili demokratik kitle örgütü (DKÖ) ile görüşmüş ve DKÖ’nün özgün gerçekliği, kaygıları ve hassasiyetleri de göz önünde bulundurularak festivalin uygun biçimde burada yapılması talebi DKÖ ile paylaşılmıştır. Yapılan görüşmeler ve yürütülen tartışmalar sonucunda ilgili DKÖ, belli kaygılar ve hassasiyetler düzleminde festivalin kamuoyuna deklere edilen muhtevada değil de içeriğinin ve politik muhtevasının darlaştırılarak yapılabileceği noktasında bir tutum takınmıştır. Bu tutumu politik gerekçeleri ile birlikte eleştiren ve kabul etmeyen SMF, yaptığı değerlendirme sonucu festivalden çekilme kararı almıştır. Eleştiri hakkımızı ve genel değerlendirmemizi şimdilik saklı tutarak 1 Mayıs Mahallesi Kuruluş Festivalinden çekildiğimizi devrimci, demokratik kamuoyuna ve halkımıza duyuruyoruz.

SMF İstanbul Örgütlülüğü

04 Eylül 2021