14 Mayıs 2023 Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine İlişkin Tavrımız

Sosyalist Meclisler Federasyonu,  genel kurullarında yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde siyasal tavrını şu muhtevada kararlaştırmıştır.

Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında:

Emek ve Özgürlük İttifakı başta olmak üzere devrimci, demokrat ve  yurtsever güçlerin çıkaracağı adayları destekleme, sermaye adaylarına oy vermeme yönündedir.

Parlamento seçimleri noktasında ise:

Tüm devrim, demokrasi ve emek güçlerinin dahil olduğu en geniş emek ve demokrasi cephesinin yaratılarak en yüksek kitle desteğine ulaşma ve siyasal kazanımlar sağlama yönündedir.

Sosyalist Meclisler Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine yönelik belirlediği bu taktik siyasetini başta Emek ve Özgürlük İttifakı olmak üzere içinde yer aldığı diğer tüm ittifakları zayıflatmayan devrimci bir sorumluluk ve hassasiyetle ele alacaktır.

Sosyalist Meclisler Federasyonu; sınıf mücadelesinin tüm alanlarında olduğu gibi seçimler süreci ve parlamento içindeki mücadeleyi de sosyalizme ulaşmada kullandığımız binbir taktik araç ve siyasetten biri olarak ele almaktadır.

Sosyalist Meclisler Federasyonu; Sınıf mücadelesine tekabül eden bütün siyasal, kültürel ve sosyal yaşam  alanlarının her birinde, ilkelerinden taviz vermeden, makyavelist siyaset anlayışından uzak durarak, sosyalizmi hedef alarak, işçi ve emekçiler lehine siyaset kurma, haklarını savunma, eşitlik özgürlük, adalet ve örgütlenme alanlarını genişletme hedefini esas almaktadır.

Dünyada ve Coğrafyamızda egemen olan ekonomik ve siyasal krizin üzerine son olarak yaşanan deprem ve sel gibi felaketler büyük bir yıkım yaratarak açlık, yoksulluk, sefalet, talan ve sömürüyü daha da derinleştirmiştir. Yaşanan felaketlerin ve büyük yıkımın sorumlusunun AKP-MHP iktidarı nezdinde kapitalist sömürü düzeni olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.

Sermayenin sınıfsal çıkarları dışında hiç bir şeyi düşünmeyen burjuva siyasal iktidarlar, sömürü  ve türlü türlü saldırılar noktasında birbiriyle yarışmaktadırlar. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri haline gelen coğrafyamızda tüm bu sömürü, baskı ve saldırılardan kurtulmamız ancak ve ancak sosyalizmle mümkündür.

Önümüzdeki süreç işçi ve emekçiler lehine hem coğrafyamızda hem de dünyada büyük avantajlar açığa çıkaracak zemine sahiptir.

İşçi ve emekçiler ve onların örgütlü güçleri  dünyanın muhalifleri değil gerçek sahipleridirler. Burjuva düzene muhalefet ve itiraz etme ile sınırlı bütün siyasetleri aşarak işçi sınıfı ve emekçilerin kendi iktidarları için mücadele yürüttükleri siyasal bir perspektif ve mücadele hattı yaratmak tayin edici bir görevdir.

Anda yaşanan her bir siyasal gelişme gibi seçimler sürecinide bu hedefimize ulaşmak için kitlelerin örgütlenmesi temelinde ele alarak gerçek kurtuluşumuz olan  sosyalizm mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz.

 

SOSYALİST MECLİSLER FEDERASYONU

22 Mart  2023