SÖH: Sosyalistleri Baskı ve Gözaltılarla Yıldıramazsınız!

Bugün (12.10.2017) sabah saatlerinde Bursa ve Amed’de şafak operasyonları ile Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Sosyalist Öğrenci Hareketi (SÖH) üye ve taraftarları gözaltına alınmıştır. Yapılan baskınlarda; SMF üye ve taraftarları Hediye Zengi, Oktay Güngör, Tayfun Kırmızıtoprak, Ayhan Ik, Selçuk Acar, Sibel Yüceer Bursa’da gözaltına alınırken, SÖH üyesi Cihan Durna da Amed’te gözaltına alınmıştır.

AKP diktatörlüğünün devrimci, ilerici, demokratik ve yurtsever kesimlere dönük saldırıları hızla devam ediyor. Çatlaklarla donanmış iktidarlarını sosyalistlere saldırarak onarmaya çalışmaktadırlar! Demokratik ve meşru tüm eylemliliklere saldırmayı iş edinmiş, tüm zorbalıklarını göstermişlerdir. Hak arama mücadelesi verenleri hapishanelere koyarak bastırmaya çalışmışlardır! Anti-emperyalist anti-kapitalist anti-faşist mücadeleyi bastırmak adına ellerinden geleni artlarına koymayıp, saldırıları daha da arttırmıştır. Sosyalizm mücadelesi ertelenemeyeceği gibi, AKP diktatörlüğüne karşı boyun da eğmeyecektir. Yani ezilenler nazarında AKP iktidarına af yoktur!

Sosyalist Öğrenci Hareketi

12 Ekim 2017