SGH: Gençliğin Örgütlü Mücadelesini Yükseltmeye, 1 Mayıs’ta Alanlara!

Emek-sermaye çelişkisinin daha da kesinleştiği bir süreçte 1 Mayıs’ı karşılamaktayız.

Artan açlık, yoksulluk ve sefalet sonucu halkın faturalarını dahi ödeyemediği, en temel ihtiyaçlarının ücretsiz bir şekilde karşılanması yerine fahiş fiyatlarla önüne koyulduğu ve bu temel ihtiyaçları dahi halkın karşılamakta zorlandığı/ödeyemediği, zor koşullar altında düşük ücretlerle çalıştırıldığı, krizin faturasının emekçilere, yoksullara kesildiği bir 1 Mayıs karşılıyoruz!

Bunun yanı sıra Farplas işçileri, birçok kurye çalışanları, Alpin çorap işçileri, farklı belediyelerin çalışanları, Migros işçileri, sağlık çalışanları ve halkın birçok kesimi bu açlık ve sefalete karşı dayatılan sömürü düzenine, zor koşullarda çalışmaya ve düşük ücretlere karşı grevlerde, sokakta sesini duyurmakta, açlığın sesini bir ağızdan haykırmaktadır! Sömürücülerin ve onların şiddet mekanizmalarının hakkını arayanlara amansız saldırısı ve baskısı da bir o kadar göz önündedir. Fakat bizleri her gün daha da yoksulluğa sürükleyen, bir avuç asalağın kasalarına paralar yağdıran borsayı, piyasayı, pazarı tam da sömürücülerin istekleri doğrultusunda hareket ettiren bu sistemin kendi iç çelişkileriyle kendi yıkımını getirmesi ve beraberinde daha geniş kitlelerin öfkesini hissedeceği günleri de yaklaştırmaktadır.

Hapishanelerde olan devrimci tutsaklara yönelik baskılar her geçen gün artmaktadır. Geleceksizlik kaygısı yüzünden gençler intihar etmekte, emekçiler patronlar tarafından sömürülmekte ve sistem bütün krizin faturasını emekçilere, kadınlara, gençlere kesmektedir. 1 Mayıs alanlarını halklara kapatarak hukuksuzluklarına yenilerini eklemektedirler. Saray mahkemelerinde halkın direnişlerini yargılamaya çalışarak, Gezi davasından yargılananlara müebbet hapis cezaları vererek ses çıkaran herkesi korkutmaya, yıldırmaya çalışmaktadırlar.

Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez!

Biz gençler, emekçiler, tüm ezilenler ve sömürülenler olarak bugün haklarını isteyenlere cop, şiddet ve tutuklamalarla karşılık verenlere yarın daha da gür sesle karşılarında olacağımızı haykıracak, emeğin iktidarını kurmadan vazgeçmeyeceğiz!

Bu 1 Mayıs’ta demokratik-özerk üniversite, mücadelesini, emeği sömürülen emekçi gençliğin isyanını sokaklara taşıyacak, gençliğin örgütlü mücadelesini yükselteceğiz!

Emeğin iktidarını kurmadan bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Başta emeği sömürülen genç emekçiler olmak üzere tüm ezilen halk gençliğini 1 Mayıs’ta Sosyalist Gençlik Hareketi saflarında alanlara çağırıyoruz.

Yaşasın İşçilerin Enternasyonal Birliği!

Şan olsun 1 Mayıs’ı Yaratanlara!

 

SOSYALİST GENÇLİK HAREKETİ (SGH)

27 Nisan 2022

 

 

https://twitter.com/SGHareketi/status/1519380723215515650