Geri

Sosyalist Meclisler Federasyonu Tüzüğü

… Federasyonun ismi ve amblemi 1- Federasyonumuzun ismi Sosyalist Meclisler Federasyonu’dur. 2- Federasyonun amblemi onaylanan biçimdedir. Federasyon bileşenleri 3- Federasyonumuz, program ve tüzüğünü kabul eden ve demokratik bir işleyişle bir araya gelen, farklı sınıfsal, sosyal, kültürel ve ekonomik bileşenlerden oluşur. …

Sosyalist Meclisler Federasyonu Programı

… Tarihimiz Sosyalist Meclisler Federasyonu, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet toplumundan kaynaklanan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için mücadele yürüten anti-kapitalist, anti-emperyalist, anti-faşist, anti-cinsiyetçi, anti-türcü, anti-şovenist nitelikte sosyalist bir kitle örgütüdür. Sosyalist Meclisler Federasyonu, sınıf mücadelesi ekseninde emek, kadın, LGBTİ +, gençlik, …