Geri

Seçim Olasılığı ve Devrimci Siyaset – Bakış Can

Klikler arası iktidar dalaşı keskinleşmenin ötesinde, muhalefet bloğunun iktidara oturması eğilimiyle son evrelerine gelmiş durumdadır. Burjuva siyaset cephesinde dinamik olarak yaşanan hızlı gelişmeler, yalnızca komprador tekelci klikler arasındaki iktidar dalaşında sona gelinmesiyle anlam taşımıyor. Aynı zamanda, genel seçimler ve iktidar …

HDP’nin “Tutum Belgesi” ve Devrimci Bakış!

Türk egemenler sistemi burjuva klikleri arasındaki çatışmaların derinleştiği, her kliğin olası seçim sürecine göre hazırlık yaptığı bir tarihsel kesitte, HDP, aktif siyasal gelişmeler içinde, önemli bir süredir üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki sürece dair izleyeceği yolu ortaya koyan “Tutum Belgesini”, 27 …

Her Sorunun Çözümü Bilimsel Diyalektik Yöntemden Geçer

Bilimde yanılgı payı daima vardır. Bitmiş ve tamamlanmış hiçbir şey yoktur. Her teoride, sentez ve analizde, her plan ve stratejide, her siyaset ve taktikte mutlaka eksiklik vardır. Toz konduramadığımız en ileri teori de bundan muaf değildir. Tamamlanmış hiçbir düşünce, tasarı …

Birleşik Mücadele Üzerine…

Birleşik mücadele argümanı ile birleşik devrim tezi birbirine karıştırılmaması gereken farklı formasyonlardır. Birleşik devrim tezi değişik devrim biçimleri ya da süreçlerinin tek devrimde ifade bulması iken, birleşik mücadele argümanı ise esasta farklı nitelikteki mücadelelerin ortak görevlerde buluşarak tanımlanmış mücadele ortaklaşmasında …