Showing 55-63 of 65 results

Daha Yaşanabilir Bir Ülke İçin SMF Saflarında Örgütlenelim! Sosyalizm Mücadelesini Yükseltelim!

Sınıflar mücadelesi tüm keskinliğiyle devam ederken emperyalist-kapitalist barbarlık gök kubbenin altında kaosu derinleştirerek yol kat etmeye devam ediyor. Ezilen sömürülen yığınların modern köle haline getirildiği sulta ve taht sahiplerinin dünyanın tüm zenginliklerini tek bir elde toplayarak her şeyi metalaştırdığı bir …

100.Yılında Şan Olsun Ekim Devrimine!

İnsanlık ve parçası olduğu doğa emperyalist/kapitalist dünya gericiliği tarafından barbarca sömürü ve yıkıma uğrayarak yaşanamaz hale gelirken, kapitalizmin kendi mezar kazıcısı olan işçi sınıfı ve onun önderliğindeki emekçiler ve ezilenler ise daha yaşanılabilir adil ve özgür bir dünya uğruna tarihsel …

Saldırılar Nafile! Sosyalizm Mücadelemiz Engellenemez!

Erdoğan/AKP iktidarının devrimci, yurtsever ve demokratik toplumsal muhalefete yönelik topyekün saldırıları sistematik olarak devam ediyor. Kendi kokuşmuş ve çürümüş burjuva gerici siyasal iktidarını garanti altına almak ve ömrünü uzatmak için bin bir türlü faşist politikalar ve araçları devreye koyarak halklara …

10 Ekim’in Sorumlusu AKP/Erdoğan İktidarıdır!

  10 Ekim Ankara Katliamının ikinci yılını geride bırakıyoruz. Devrimci, demokrat, yurtsever halk kitlelerine yönelik saldırılarını arttıran faşist AKP/Erdoğan iktidarı, toplumu katliam saldırılarıyla sindirmeye çalışmaktadır. 7 Haziran 2015 seçimlerinde aldığı hezimet ekseninde yükselen toplumsal muhalefetinin önünü kesme amacıyla katliamcı politikalarını …

Hamza Yalçın Serbest Bırakılsın!

AKP/Erdoğan faşist diktasının devrimci, demokrat, yurtseverlere; aydınlara, gazetecilere, yazarlara yönelik baskıları artarak devam ediyor. Faşist çete başlarının özgürce katliam çağrıları yaptığı, linç görüntülerini paylaştığı ve faşist devlet tarafından korunduğu bugünlerde ODAK Dergisi başyazarı Hamza Yalçın yazılarından dolayı faşist İspanya devleti …

Ezilen Kürt Ulusunun İradesi Baskı Altına Alınamaz!

  Güney Kürdistan’da 25 Eylülde bağımsızlık referandumu yapılacak. Referanduma kısa bir süre kala emperyalist dünya gericiliği ve sömürgeci devletlerin referandum karşıtı tutumu da daha çok dillendirilir oldu. Başta İran, Irak ve Türkiye devletleri olmak üzere Güney Kürdistan’da gerçekleşecek referanduma yönelik …

12 Eylül AKP ile Devam Ediyor!

Devrimci fikirlerin kitlelerde karşılık bulması emperyalist/kapitalist sömürge düzenini ve onun temsilcilerini her daim tedirgin etmiştir. Kitlelerin sosyalizm mücadelesine etkin şekilde katılması egemenlerin her daim korkusu olmuştur.  Emekçilerin, ezilen ulus ve inançların kanları üzerinden yükselen faşist diktatörlük bu özünü her dönem …